Skip to Content

Verlos Solvency II van de papieren tijger: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Meer aandacht voor proportionaliteit. Maar ook een pleidooi voor eenvoudigere berekeningen van bijvoorbeeld technische voorzieningen en kapitaalseisen om te voorkomen dat verzekeraars met een laag risicoprofiel moeten voldoen aan dezelfde eisen en procedures als meer complexe verzekeraars. Dergelijke aanpassingen leiden tot een effectiever en beter werkbaar toezichtsraamwerk voor verzekeraars, terwijl de bescherming van polishouders op het huidige hoge niveau blijft, aldus het Verbond van Verzekeraars over het aanstaande voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van het Solvency II toezichtsraamwerk.

Introduceer een proportionaliteits-toolbox

Proportionaliteit, een redelijke verhouding tussen het doel en het ingezette middel, is een belangrijk element van Solvency II. Bij de totstandkoming van het raamwerk in 2016 is hier volop aandacht aan besteed. “Echter, in de praktijk komt deze basisgedachte onvoldoende uit de verf en is het proportionaliteitsbeginsel binnen Solvency II vaak een papieren tijger. Deze ontwikkeling moeten we een halt toeroepen,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur in reactie op de herziening van het stelsel. Weurding stelt de volgende oplossing voor: “Grijp de herziening van Solvency II aan om een 'proportionaliteits-toolbox' te introduceren. Een dergelijke toolbox bestaat uit een lijst met vereenvoudigde verplichtingen voor verzekeraars met een laag risicoprofiel. Aan de hand van risico gebaseerde criteria kunnen toezichthouders nagaan of een verzekeraar voldoet aan de criteria. Is dat het geval? Dan komt de verzekeraar automatisch in aanmerking voor meer proportionele maatregelen. Daar heeft iedereen, zowel klanten, verzekeraars als toezichthouders baat bij,” benadrukt Weurding.

Goedkoper, slimmer en beter

Een meer risico gebaseerde en proportionele toepassing van Solvency II leidt tot lagere kosten voor verzekeraars en consumenten. Een proportioneel raamwerk biedt verzekeraars ruimte om nieuwe en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. En het biedt ruimte aan toezichthouders om zich te focussen op die bedrijven en producten met het hoogste risico.

Voorstellen EIOPA gaan niet ver genoeg

In het adviesrapport van EIOPA over de Solvency II herziening, erkent de Europese toezichtsautoriteit dat proportionaliteit onvoldoende wordt toegepast. Zij zijn net als het Verbond voorstander van een toolbox. Maar de lijst voorwaarden waaraan verzekeraars volgens EIOPA moeten voldoen, is te lang en de toepassing ervan is niet automatisch. Hierdoor komen veel minder verzekeraars in aanmerking voor een proportionele toepassing van de Solvency-regels.

In een serie artikelen staat het Verbond stil bij de belangrijkste prioriteiten voor de verzekeringssector bij de herziening van Solvency II richtlijn door de Europese Commissie (EC). In december 2020 heeft EIOPA een uitgebreid advies aangeboden aan de EC waar het Verbond en Insurance Europe op hebben gereageerd. De commissie werkt momenteel aan een voorstel voor de herziening dat in het 3e kwartaal van 2021 wordt verwacht. Daarna gaat dit voorstel ter besluitvorming naar de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.


Was dit nuttig?