Skip to Content

Definitief akkoord Solvency-II richtlijn

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in de Solvency II-richtlijn, het Europese toezichtraamwerk voor de verzekeringssector. Dit betekent dat het eerder bereikte onderhandelingsresultaat van december 2023 nu formeel is goedgekeurd.

Naar verwachting wordt de definitievete tekst van de Solvency II-richtlijn voor eind 2024 in het Publicatieblad gepubliceerd, na controle door gespecialiseerde juristen op onder andere juiste formuleringen, nummering van artikelen en de vertaling in officiële EU-talen.

Het Verbond van Verzekeraars is redelijk tevreden met het akkoord, ruim vier jaar nadat de herziening van de richtlijn van start is gegaan. De aangepaste kapitaaleisen helpen de Europese verzekeringssector, als grootste institutionele belegger van Europa, haar rol te pakken bij de enorme groene en digitale investeringsuitdagingen waar Europa de komende jaren voor staat. Dit is ook steeds de inzet geweest van het Verbond en Insurance Europe (IE), de koepelorganisatie voor Europese verzekeraars. Eerder deze week riep IE, de Europese Commissie nog op ervoor te waken dat de technische uitvoeringsregels goed aansluiten op het politieke akkoord. Dit geldt ook voor de eerder gedane belofte van de EU om de rapportagelast zo beperkt mogelijk te houden. De voorgestelde verplichte auditvereisten bovenop de bestaande toezichtprocedures én aanvullende rapportage templates verhogen die last juist, net als de kosten. Dat is niet in het belang van polishouders en andere stakeholders. Pas als de technische uitvoeringsregels vastliggen, weten verzekeraars precies waar zij aan toe zijn.

In het position paper ‘Delivering on the agreed ambitions of the Solvency II review’ schetst Insurance Europe de belangrijkste noodzakelijke resultaten en de voordelen van de review-resultaten. Meer weten? Kijk op de themapagina over Solvency.

Solvency Shutterstock 1975180988

Solvency II herzieningen

  • 6-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving

Was dit nuttig?