Wijzigingen Solvency II en publicatie TPT V5

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-01-2020

De herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht (de ESAs Review) heeft ook geleid tot wijzigingen in de Solvency II richtlijn die op 30 december 2019 in werking zijn getreden.

Deze wijzigingen moeten in de nationale wetgeving van lidstaten worden verwerkt. Dit betekent dat lidstaten per 1 juli 2020 de maatregelen die zien op de nationale component van de Volatility Adjustment (art. 2 richtlijn 2019/2177) moeten toepassen. Voor de overige wijzigingen (informatie aan EIOPA over gebruik en wijziging van interne modellen en veranderingen daarin, en notificatie- en samenwerkingsplatforms van EIOPA) geldt 30 juni 2021 als uiterlijke implementatiedatum voor de wetgever.

5e versie Solvency II template (TPT V5)

Het Financial Data Exchange Templates (FinDatEx) platform heeft onlangs de 5e versie gepubliceerd van de  European Solvency II template (TPT V5). De templates zijn een initiatief van onder andere Insurance Europe.

Het gratis en rechtenvrije standaardiseert het aanleveren van gegevens voor de verslagstaten (de zogeheten quantitative reporting templates, ofwel QRTs) van Solvency II. De templates hebben als doel de data-uitwisseling tussen vermogensbeheerders en beleggingsfondsen enerzijds en (her)verzekeraars anderszijds te vereenvoudigen. Het staat verzekeraars en vermogensbeheerders vrij om de TPT V5 en FinDatEx templates te gebruiken.


Was dit artikel nuttig?