Skip to Content

Nieuwe Cao voor Verzekeringsbedrijf 2024 gepubliceerd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf 2024 is gepubliceerd. Deze cao bouwt voort op veranderingen uit voorgaande jaren. “Het is een moderne cao met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie en eigen regie van medewerkers en afspraken over salaris en een basispensioenregeling vanuit de Wet toekomst pensioenen,” aldus cao-partijen.

Uitwerking één regeling meer- en overwerk opgeschoven

Cao-partijen hebben eerder in het onderhandelingsresultaat afspraken gemaakt over de vereenvoudiging van de regeling meer- en overwerk. Op basis van huidige informatie waarover cao=partijen beschikken zou de vereenvoudiging in de cao 2024 tot veel onduidelijkheid en nadelige effecten leiden. In onderling overleg hebben cao-partijen daarom besloten deze afspraak in de volgende cao in te voeren. Dat betekent dat voor deze cao de tekst voor het meer- en overwerk ongewijzigd blijft.

Afspraken voor de branche

Verder bevat de cao afspraken over het voortzetten van paritaire werkzaamheden zoals de ArbocatalogusWerkdruktemeterSociale Agenda 2022-2024 en initiatieven om passend talent te behouden en aan trekken voor de branche. Gedurende de looptijd van de cao wordt ook onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aan de hand van de resultaten, bespreken cao-partijen mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor wordt een Werkgroep ‘Equal pay’ opgericht.

De cao wordt zo snel mogelijk aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, net als de aanvraag voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Ga naar de themapagina Arbeidsvoorwaarden om de Cao voor het Verzekeringsbedrijf en het onderhandelingsresultaat in te zien.


Was dit nuttig?