Skip to Content

Franchise en maximum pensioengevend inkomen voor Cao voor het Verzekeringsbedrijf

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De franchise en het maximum pensioengevend inkomen worden volgens de bepaling in de pensioenregelingen van de Cao voor het Verzekeringsbedrijf jaarlijks verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar. Dat was in 2022 2,75%. Hierdoor zal de franchise per 1 januari 2023 uitkomen op 15.620,60 euro. Het maximum pensioengevend inkomen voor 2023 bedraagt 95.675,65 euro.

De franchise van 15.620,60 euro geldt voor de pensioenregelingen die zijn vastgelegd in de CAO: de middelloonregeling met een jaarlijks opbouwpercentage voor ouderdomspensioen van 1,75% van de pensioengrondslag, de CDC-regeling met een maximaal opbouwpercentage van 1,75% en de IDC-regeling (beschikbare premieregeling), waarbij de premies zijn afgeleid van dat percentage. Indien voor jouw bedrijf sprake is van een middelloonregeling of CDC-regeling met een hoger (maximaal) opbouwpercentage of een beschikbare premieregeling afgeleid van een hoger opbouwpercentage, dan dient goed te worden gelet op de franchise. Het is dan namelijk mogelijk dat de fiscaal minimale franchise van 16.322 euro in 2023 moet gelden. Bespreek met jouw pensioenadviseur welke franchise van toepassing is in de bij jouw bedrijf geldende pensioenregeling.”

 


Was dit nuttig?