Start cao-overleg en staffel premiebijdragen pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
01-07-2020

Cao-partijen, het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 30 juni overleg gevoerd in het kader van de nieuwe bedrijfstak-cao Verzekeringsbedrijf. Het was een eerste verkenning, waarbij er gezamenlijke uitgangspunten en thema’s zijn benoemd zoals loonontwikkeling, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, maar ook werk-privébalans en vitaliteit.

Besluit over staffel premiebijdragen pensioen

In de Cao Verzekeringsbedrijf 2020 is opgenomen dat cao-partijen met elkaar in overleg treden op het moment dat de rentetermijnstructuur pensioenfondsen lager is dan 1,5 procent. Vorig jaar hebben cao-partijen besloten om de IDC-staffel van de premiebijdragen in de cao niet aan te passen voor 1 juli 2020. Cao-partijen hebben opnieuw besloten om de huidige staffel en werknemersbijdrage te continueren. De staffel van de premiebijdragen pensioen wordt tot en met 31 december 2020 niet aangepast. Dat betekent dat contracten die ingaan of worden gewijzigd per 1 januari 2021 de huidige staffel kunnen toepassen.

Voor de cao 2021 bespreken cao-partijen dit onderwerp mede in het licht van de basispensioenregeling in de cao en het pensioenakkoord (danwel de mate waarin bepaalde uitgangspunten vanuit het pensioenakkoord vaststaan). Als gevolg van de lage rentestand is het waarschijnlijk dat medewerkers minder pensioen opbouwen dan aanvankelijk gedacht. Mogelijk is er hierdoor voor medewerkers nog fiscale ruimte om hun pensioen (in privé) aan te vullen. Binnenkort wordt hier concretere informatie over gedeeld.


Was dit artikel nuttig?