Waarom is duurzame inzetbaarheid nog (steeds) een thema?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Duurzame inzetbaarheid. Het zijn heuse modetermen aan het worden, bijna iedereen heeft het erover. Maar waarom wordt  duurzame inzetbaarheid nog steeds als probleem gezien en niet als  oplossing voor de organisatie?

In een kleinschalige verdiepingssessie neemt Bert van Beers van Verbondspartner T-MC je mee in het gedachtengoed van de LEAN-filosofie van de GO Academy en hoe je deze methode in kan zetten als verbetermiddel voor duurzame inzetbaarheid. Dat is hoog nodig want duurzame inzetbaarheid wordt nog steeds te veel als een probleem benaderd en niet als oplossing voor een organisatie. Van Beers:  “In deze verdiepingsslag gaan we het echte probleem achterhalen waarom duurzame inzetbaarheid niet voldoende voet aan de grond krijgt binnen een organisatie. Dit doen we  aan de hand van de KAIZEN-methode om de grondoorzaken én echte oplossingen boven water te halen. Daarmee voorkomen we dat we reageren op symptomen met een fopoplossing als resultaat. Als blijkt dat het probleem uit verschillende deelproblemen bestaat, dan hakken we het in kleinere stukjes.”

Via de KAIZEN-methode laat Van Beers een verbeterstructuur los op het probleem rondom duurzame inzetbaarheid. Vervolgens krijg je verschillende handvatten om het in je eigen organisatie te verbeteren. 

Meetbaar en merkbaar

Voor een goede sessie is inbreng van de deelnemers van belang. Van Beers vraagt de toekomstige deelnemers na te denken over de volgende vragen: “Wat zijn meetbare en merkbare zaken rondom duurzame inzetbaarheid? Welke feiten koppel je aan cijfers en onderzoeken? Wat is de stand van zaken in je eigen organisatie? Hij roept ook op vooral collega’s mee te nemen naar de sessie die juist wel of niet met DI aan de slag zijn. “Zodat wij tijdens deze sessie stil kunnen staan bij ervaringen om zo een zo objectief beeld te krijgen van de probleemstelling.” Na deze sessie volgt op 31 mei een tweede sessie. Daarin wordt een terugkoppeling gegeven over de uitkomst van de verdiepingssessie.

Aanmelden sessie eind april

Van Beers is ervan overtuigd dat je via deze aanpak ieder probleem het hoofd kan bieden. Hij nodigt iedereen uit zich aan te melden via info@t-mc.nl voor de verdiepingssessie eind april. De exacte datum wordt vastgesteld in overleg met de deelnemers. De kleinschalige, interactieve sessie zal in overleg met de deelnemers eind april plaatsvinden en duurt 2,5 uur. De sessie wordt bij voorkeur fysiek gehouden, maar met het oog op de huidige ontwikkelingen is de sessie naar verwachting online.

Over GO Academy
De GO Academy is het opleidingsinstituut van de T-MC groep. Samen creëren zij GO organisaties met GO professionals. De GO Academy helpt professionals zich te ontwikkelen op het gebied van georganiseerd samenwerken en continu verbeteren.


Was dit artikel nuttig?