Skip to Content

Wat houdt de Wet ingroeiquotum en streefcijfers in en hoe voldoe je eraan?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De SER organiseert met regelmaat dialoogbijeenkomsten om met elkaar te discussiëren over de plicht om de diversiteit in de (sub)top te vergroten. Want hoe doe je dat vanuit het ingroeiquotum, de streefcijfers en definities die de Wet ingroeiquotum en streefcijfers verplicht?

Het is serieuze business, de Wet ingroeiquotum en streefcijfers die sinds 1 januari 2022 geldt voor ongeveer 100 beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Naast een ingroeiquotum bevat de wet ook een streefcijferregeling en transparantieverplichting voor de 5.000 ‘grote’ vennootschappen in Nederland. Over de streefcijfers ging de meest recente SER-Dialoogbijeenkomst ‘Aanpak genderdiversiteit in de (sub)top waar algemeen directeur Richard Weurding ook bij aanwezig was. “Grote verzekeraars zijn op basis van de wet verplicht om aan de SER te rapporteren over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de raad van commissarissen (rvc) en de subtop”, aldus Weurding. “Daarnaast moeten ze ook laten zien welke streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak ze hebben opgesteld om diversiteit in de (sub)top te vergroten.”

Kom naar de SER-dialoogbijeenkomsten

Hoe je dat doet, komt aan de orde in de dialoogbijeenkomsten. “Ik raad iedereen aan deze bijeenkomsten bij te wonen. Daar hoor je hoe andere verzekeraars en financiële instellingen dit aanpakken, er wordt ervaring en kennis uitgewisseld en je inspireert elkaar om aan het ingroeiquotom te voldoen.” Zelf is Weurding nog niet echt tevreden over de cijfers die de verzekeringssector laat zien: “Ongeveer een derde van de raad van commissarissen van aangesloten bedrijven is vrouw, in de raad van bestuur een kwart. Daarmee lopen we voor op verzekeraars in andere Europese bedrijven”, zo benadrukt hij. “Maar toch vallen die cijfers mij een beetje tegen.”

Ruimte voor verbetering

Er is volgens Weurding nog zeker ruimte voor verbetering. Het Verbond maakt zich daar sterk voor via onder andere het Charter Diversiteit en de meerjarige Sociale Agenda, waarin de belangrijkste ambities voor diversiteit en inclusie worden vertaald naar beleid. Meer lezen over de uitdagingen en best practices van de financiele sector? Lees het interview over de dialoogbijeenkomst met Richard Weurding en  Saskia Hovers (NIBC Bank) over het formuleren van ambities en het delen van resultaten om concreet te maken wat er in de sector gebeurt. Van de bijeenkomst is ook een factsheet met 'key take aways' gemaakt. Lees ze vooral door en doe er je voordeel mee! 


Was dit nuttig?