Skip to Content

Huidige rente geeft geen aanleiding tot aanpassing premiestaffel IDC-regeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De in de Cao voor het Verzekeringsbedrijf opgenomen premiestaffel van de individuele beschikbare pensioenpremie (IDC-regeling) blijft gelijk, aldus cao-partijen. De huidige 35-jaarsrente valt binnen de bandbreedte die in de cao is opgenomen.

In de cao staat dat op het moment dat de 35-jaarsrente in de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen lager is dan 1,5% of hoger is dan 2,2%, cao-partijen met elkaar moeten overleggen over een eventuele aanpassing van de premiestaffel (de premiebijdragen). Een aanpassing heeft dan gevolgen voor de hoogte van de werknemersbijdrage (een verhoging respectievelijk een verlaging).

De afgelopen twee jaar lag de 35-jaarsrente onder de 1,5% en hebben cao-partijen besloten om de premiestaffel niet aan te passen. Daarmee was er geen stijging van de werknemersbijdrage. De 35-jaarsrente valt binnen de bandbreedte van de cao en daarom besluiten cao-partijen de premiestaffel niet aan te passen. Dat betekent dat werkgevers de huidige staffel kunnen (blijven) toepassen op contracten die ingaan of worden gewijzigd per 1 januari 2023. Aangezien de rente fluctueert, adviseren cao-partijen werkgevers om in 2023 bij het aanvragen van offertes er op te letten dat de premiestaffel op dat moment wel binnen de fiscale kaders past.

Oproep aan medewerkers: maak een financiële foto
Ondanks de huidige situatie is en blijft het belangrijk dat medewerkers zich verdiepen in hun pensioensituatie. Daarom raden cao-partijen medewerkers met een IDC-regeling, en ook andere pensioenregelingen, aan goed na te gaan welk pensioen zij, volgens de pensioenuitvoerder bij verschillende scenario’s, kunnen verwachten. Het is belangrijk het jaarlijkse pensioenoverzicht goed te bekijken, net als de pensioenoverzichten van eventuele eerdere regelingen waaraan medewerkers deelnamen. Met behulp van het duurzame inzetbaarheidsbudget uit de cao (artikel 6.4.4) is het mogelijk een 'financiële foto' van de pensioensituatie te maken. Aan de hand van de foto kan de medewerker zien welke stappen er mogelijk zijn voor een passend inkomen bij pensionering of voor een partner, mocht er sprake zijn van eerder overlijden.

Dit bericht bevat slechts hoofdlijnen en is algemeen gesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Was dit nuttig?