Skip to Content

Grip op cultuur en (ongewenst) gedrag met stappenplan Report App

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Doen wat je zegt. En beloften omzetten in daden om ongewenst gedrag tegen te gaan en vooral te voorkomen. In deze digitale masterclass blikt Report App samen met Hoffmann, het grootste particuliere recherchebureau van Nederland, terug op een bewogen 2022. Welke trends nemen zij waar, en wat kan je zelf doen?

Hoe kijken Report App en Hoffmann naar 2023? En naar het actieplan dat regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer in maart presenteert? Maar belangrijker nog: aan de hand van een concreet stappenplan geeft Karin Bosman, CEO bij Report App, antwoord op de belangrijke vraag hoe jij zelf kan zorgen voor een echte cultuurverandering, "zodat we niet blijven doen wat we al heel lang doen," zo benadrukt zij. "Namelijk het in standhouden van een cultuur die niet bijdraagt aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Karin legt bewust nadruk op het woordje 'niet.' "Wij zien dat organisaties worstelen met het verbinden van mensen. En juist die verbinding ligt aan de basis om te komen tot een vertrouwenscultuur," meent Bosman. "En daar gaat het vaak al mis. Want er bestaat geen 'one-size fits all'. En dat is precies waar veel organisaties ons om vragen: doe mij een plan van aanpak en dan heb ik gedaan wat ik moest doen. En dat is nou precies de valkuil die je wil vermijden," stelt Bosman. "Organisaties verschillen en elke cultuur is weer anders omdat het laat zien wie je wil zijn als organisatie, waar je voor staat, hoe we dingen doen en regelen. Het biedt houvast aan medewerkers voor het dagelijkse gedrag en helpt bij het omgaan met dilemma's."

Stappenplan

Via een duidelijk stappenplan dat je kunt afstemmen op jouw organisatie, laten Report App en Hoffmann zien hoe je de dialoog over cultuur en gedrag kan voeren zonder er iedere keer opnieuw een apart agendapunt van te moeten maken. Ook krijg je een beter beeld over wat preventie is op basis van het 'no gain no pain'-principe (geen pijn, dan ook geen vooruitgang) en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen. En hoe het stimuleren van gewenst gedrag eruitziet.

Meld je snel aan voor deze actuele masterclass voor meer grip op cultuur en gedrag.


Was dit nuttig?