Skip to Content

Update 4e cao-overleg

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

15 november is tijdens het 4e cao-overleg opnieuw stilgestaan bij het pensioen en hebben pensioendeskundigen cao-partijen uitleg gegeven bij verdere voorbeeldberekeningen. Naast pensioen zijn er ook andere onderwerpen nader verkend, die door partijen in hun inzetbrieven zijn aangedragen.

In het volgende cao-overleg op 24 november gaan cao-partijen de punten voor het vervolg nader concretiseren en verdere stappen zetten. Cao-partijen benadrukken opnieuw dat de materie op tafel, waaronder pensioen en loon, ingewikkeld is. Daarom geven zij nu al aan te verwachten mogelijke uitkomsten niet eerder te kunnen delen, dan tijdens het laatst geplande cao-overleg op 19 december. De branche wordt van de voortgang op de hoogte gehouden via onder andere berichten op de website van het Verbond.

Franchise en maximum pensioengevend inkomen 2024

Tijdens het 4e overleg is er ook gesproken over de franchise en het maximum pensioengevend inkomen voor 2024. Deze worden volgens de Cao voor het Verzekeringsbedrijf jaarlijks verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar. De branche wordt hier jaarlijks over geïnformeerd. Voor de franchise en maximum pensioengevend inkomen voor 2024 is de hoogte van de AOW-uitkering over 2024 relevant. De hoogte van de AOW-uitkering voor 2024 wordt naar verwachting half december bekend gemaakt. Cao-partijen zullen vervolgens het effect voor de cao kunnen bekijken en naar verwachting de tweede helft van december de branche hierover informeren.  


Was dit nuttig?