Cao Verzekeringsbedrijf 2021 akkoord

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-01-2021

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het bereikte resultaat. De cao Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst 2021 is hiermee tot stand gekomen.

De cao-gesprekken zijn gevoerd in het licht van de coronacrisis, waardoor de overeengekomen cao aansluit bij de landelijke arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen.

Naast een loonsverhoging per 1 februari 2021 van 1,5 procent en 0,75 procent per 1 juli hebben cao-partijen onder andere afspraken gemaakt over:

  1. een kaderregeling voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken waarbij een goede balans tussen het belang van de klant, de organisaties en de werknemer wordt geborgd.
  2. het omzetten van de vitaliteitsverlofregeling naar een vitaliteitsregeling en verplaatsing van deze regeling naar het hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid in de cao.
  3. een regeling voor het vervroegd uittreden van personeel.

Door het sluiten van een cao is er voor het komende jaar duidelijkheid en rust in de sector op het gebied van arbeidsvoorwaarden. In het onderhandelingsresultaat is meer informatie te vinden over de gemaakte afspraken.

Zodra de cao-tekst door de betrokken partijen is goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd. Houd hiervoor onze website in de gaten.


Was dit artikel nuttig?