Verhoging van de franchise en maximum pensioengevend inkomen per 1 januari 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De franchise en het maximum pensioengevend inkomen worden volgens de bepaling in de pensioenregelingen van de Cao voor het Verzekeringsbedrijf verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar.

Dat was in 2021 2,25% (resp. 1,5% en 0,75%). Hierdoor komt de franchise per 1 januari 2022 uit op 15.202,53 euro. Het maximum pensioengevend inkomen voor 2022 bedraagt 93.114,99 euro.


Was dit artikel nuttig?