Skip to Content

Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023: moderne en inclusieve afspraken

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft de cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 gepubliceerd. Deze cao bouwt voort op veranderingen uit voorgaande jaren zoals een moderne cao met aandacht voor duurzame inzetbaarheid en eigen regie van medewerkers. Maar ook afspraken die passen bij de huidige tijd. Denk aan een nieuwe modelregeling voor Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken (TPOW), verlof voor regenbooggezinnen en transitieverlof bij geslachtsverandering.

Verder bevat de cao afspraken over paritaire werkzaamheden zoals de Arbocatalogus, Werkdruktemeter, Sociale Agenda 2022-2024 en de financiering daarvan, het instellen van een Werkgroep Pensioen, de Werkgroep Functie- en loongebouw en de aanpassing van de RVU-regeling.

De cao wordt zo snel mogelijk aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, net als de aanvraag voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

PAWW

In het onderhandelingsresultaat hebben cao-partijen afgesproken om de Private Aanvulling 3e WW-jaar (PAWW) voor te zetten. De aanmelding hiervoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit gemeld. Conform afspraak laten cao-partijen zich jaarlijks nauwkeurig informeren door de Stichting PAWW over het gebruik van de regeling.

Ga naar de themapagina Arbeidsvoorwaarden om de cao Verzekeringsbedrijf en het onderhandelingsresultaat in te zien.


Was dit nuttig?