Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Weurding: ‘Ga risico’s niet uit de weg’

"We begeven ons zowel nationaal als internationaal in een onzekere omgeving", zei algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond in zijn nieuwjaarstoespraak. Daarbij spelen vooral de politieke, economische en veiligheidsontwikkelingen een grote rol. Ook verzekeraars worden in 2015 geconfronteerd met een weerbarstige en onzekere situatie.

De voorbereidingen voor de invoering van Solvency II, de (lage) renteontwikkeling, de scherpe concurrentie en de toezichts- en regeldruk zijn hierbij beeldbepalend. Toch is er volgens Weurding ook reden voor voorzichtig optimisme. De economie lijkt aan te trekken en de terugtredende overheid zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars om hun kennis en kunde in te zetten en passende oplossingen voor klanten te bieden. Aansluiting op deze nieuwe maatschappelijke behoeften en inspelen op nieuwe risico’s die de deeleconomie en technologische ontwikkelingen met zich meebrengen, raakt de core business van verzekeraars. Verzekeraars kunnen vanuit hun essentiële maatschappelijke rol op innovatieve wijze inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Risico’s niet uit de weg gaan, maar goede vernieuwende oplossingen vinden; dat is het motto voor 2015: no risk, no glory!


Was dit artikel nuttig?