Skip to Content

Aan de slag met diversiteit en inclusie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Om verzekeraars te helpen bij het (verder) formuleren van hun D&I-beleid heeft de werkgroep D&I van de Sociale Agenda het stappenplan ‘Aan de slag met diversiteit & inclusie’ ontwikkeld. Laat je hierdoor ondersteunen en inspireren bij het (verder) formuleren van jullie D&I-beleid.

Dit stappenplan helpt verzekeraars op weg, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Per stap staan tips over het invullen en uitrollen van het D&I-beleid en vooral ook veel voorbeelden uit de sector. Ook biedt het stappenplan een overzicht van informatiebronnen die verzekeraars kunnen gebruiken. Het doel is om kleine en middelgrote leden te helpen met hun D&I-beleid, maar ook en vooral daadwerkelijk te inspireren om stappen te gaan zetten.

De Werkgroep Diversiteit en Inclusie is ingesteld vanuit de Sociale Agenda 2022-2024 om invulling te geven aan Diversiteit en Inclusie, één van de drie speerpunten uit de Sociale Agenda van sociale partners Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen. De Werkgroep D&I bestaat uit D&I-officers van enkele grotere verzekeraars en een vertegenwoordiging vanuit de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen.

De leden van de werkgroep hebben al ervaring opgedaan met hun eigen D&I-beleid. Een belangrijke bevinding is dat D&I binnen verzekeraars dikwijls bij slechts één of enkele personen belegd is. Hierdoor raakt het beleid onvoldoende ingebed in de organisatie en is het succes of falen van het beleid te afhankelijk van maar een paar gedreven individuen. Ook bestaat het risico op te weinig structureel en samenhangend beleid dat stoelt op een organisatievisie. De werkgroep heeft geprobeerd deze bevindingen mee te nemen in het stappenplan.


Was dit nuttig?