Nieuwe rechten en plichten vanuit de WAB

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-10-2019

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Met een voorlichtingscampagne die vorige week van start is gegaan probeert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkend Nederland ertoe te bewegen zich vóór 1 januari te informeren over de nieuwe regels.

De nieuwe regels zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/wab. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘WAB-checklist’. Die bevat actiepunten waarvan het verstandig is om die vóór 1 januari al langs te lopen. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte. Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat de transitievergoeding, de vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract, vanaf 1 januari wordt berekend vanaf de eerste werkdag.

Regels ontslag veranderen ook

Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’.

Ook cursussen vanuit het Verbond

Meer informatie, zoals factsheets met (reken)voorbeelden en kennisdocumenten, is te vinden op www.rijksoverheid.nl/wab. Het Verbond heeft eerder een cursus georganiseerd over de WAB. Volgend jaar staan er weer verschillende arbeidsrechtelijke cursussen op de agenda, dus houdt de website van het Verbond in de gaten.


Was dit artikel nuttig?