Skip to Content

Cao-partijen roepen op tot onderling begrip en oplossingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Cao-partijen hebben eind 2022 gesproken over de effecten van de huidige rentestand en inflatie op werkgevers en werknemers in de verzekeringsbranche.

Aan de kant van de werkgevers hangt het effect op de bedrijfsvoering af van onder meer de (rendementen op de) beleggingen, het product- en dienstenaanbod en de verplichtingen naar klanten en leveranciers. Klanten die een andere  verzekeringsbehoefte krijgen dan wel moeite om de premie te betalen. Dat verschilt per verzekeraar.

Aan de kant van de werknemers in de verzekeringssector kan er sprake zijn van een (sterk) verlies aan koopkracht. Niettemin is een zorgelijke trend dat een groter wordende groep mensen hun rekeningen voor levensonderhoud, zorg of energie niet (meer) kan betalen.

Oproep cao-partijen

Cao-partijen roepen de werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) in de verzekeringssector dan ook op om het gesprek aan te gaan over een mix aan passende maatregelen die bijdragen aan onderling begrip en oplossingen. Cao-partijen realiseren zich daarbij dat een aantal werkgevers al actie heeft genomen. 

Hierbij denken de partijen aan de volgende onderdelen/vragen/punten:

 • Aanvullende loonsverhogingen.
 • Ga het onderlinge gesprek aan en weet wat er speelt binnen het bedrijf en de werknemers.
 • Is er in beeld wat het aantal loonbeslagen is en was?
 • Wat doet het korte en lange ziekteverzuim?
 • Wordt er meer gebruik gemaakt van het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts?
 • Is er behoefte aan leningsmogelijkheden?
 • Is er een speciaal fonds waar medewerkers die onvoorziene/bijzondere kosten hebben gebruik van kunnen maken?
 • Zijn er medewerkers in kwetsbare en/of kritische posities waarvoor aandacht nodig is?
 • Helpen incidentele bedragen en vergoedingen? Denk aan vergoedingen voor thuiswerken, reiskosten en andere werkgerelateerde kosten.
 • Wat is het aanbod op schuldhulpverlening/bemiddeling/coaching?
 • Wat is het trainingsaanbod voor het omgaan met stress voor medewerkers?
 • Is het nuttig om management en HR te trainen in het omgaan met moeilijke gesprekken (schaamte/armoede)?
 • Wat nemen andere werkgevers voor stappen in de verzekeringssector?
 • Hoe is de arbeidsmarktpositie van het bedrijf? ¬†¬†

Het is een lijst die vooral het continue gesprek erover moet voeden. Cao-partijen gaan ervan uit dat bij elke verzekeraar een dergelijk gesprek tussen werkgever en werknemers(vertegenwoordigers) tot een passend antwoord zal leiden.

Cao-partijen stellen het daarbij op prijs om feedback te ontvangen op wat voor werkgevers en werknemers een passende mix is (geworden). Dat kan via cao@verzekeraars.nl.

Werkgeversdelegatie Verbond van Verzekeraars en werknemersdelegatie
FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie


Was dit nuttig?