Skip to Content

Sociale Agenda 2022-2024: zinvol werk dat ertoe doet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Meer dan ooit wordt duurzame inzetbaarheid gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken: het vergroten van werkzekerheid door mensen te begeleiden van werk naar werk, het (h)erkennen van talent en een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Juist daarom staan ze centraal in de nieuwe Sociale Agenda 2022-2024.

De Sociale Agenda 2022-2024 koppelt de economische benadering van werk (productiviteit en inkomen) nadrukkelijk aan vitaliteit en welbevinden. “Daarmee willen wij de maatschappelijke dimensie en betekenis van werk benadrukken,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een video over de agenda. “Hoe zorgen we samen voor zinvol werk, werk dat ertoe doet, werk dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar ook ervoor zorgt dat mensen vitaal aan de slag blijven?” Marten Patist, voorzitter van het Regieteam Sociale Agenda, vult aan: “Het is best een uitdaging te werken in een branche die sterk in beweging is: de versnellende digitalisering, de dynamiek op de arbeidsmarkt, de gevolgen van corona en de uitwerking van het pensioenakkoord. Het toont aan dat duurzame inzetbaarheid en mobiliteit net als in de vorige agenda, nog bijzonder relevant zijn.”

Concreet plan om mensen van werk naar werk te helpen

Om de komende jaren die stappen te zetten die zorgen voor de juiste balans tussen werk en welbevinden, hebben werkgevers en werknemers in de agenda drie focuspunten vastgesteld. Patist: “Vanuit de vitaliteitsgedachte is het belangrijk voor onze sector om werknemers op de juiste wijze van werk naar werk te begeleiden. Wij kijken hoe je dat beste kan doen, mogelijk aan de hand van een nieuw te ontwerpen infrastructuur. Hierbij kijken we uiteraard naar bestaande initiatieven zoals regionale mobiliteits-teams en bijvoorbeeld de Buitenboordmotor.”

(H)erkennen van talent

“Om vraag en aanbod van arbeid goed op elkaar te laten aansluiten,” vervolgt Tamara Westerink van CNV Vakmensen, “moeten we verder kijken dan de huidige functie en het diploma, en vooral de aanwezige talenten naar voren halen. Daarvoor is een uniforme, nieuwe methode nodig die werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen helpt bij het vormgeven van mobiliteit. Maar,” zo benadrukt Westerink, “hen ook helpt bij het maken van niet voor de hand liggende matches tussen vraag en aanbod.” Het komende jaar worden (nieuwe) mogelijkheden onderzocht om talenten van werknemers in kaart te brengen waarbij ook bestaande initiatieven worden betrokken (Brainport Eindhoven, house of skills, sectorale skills-paspoorten).

Vergroten diversiteit en inclusie

“Wij willen dat onze organisaties meer en beter openstaan voor de omgeving waarin zij werken. Zo zorg je voor meer sociale cohesie in onze maatschappij,“ stelt Weurding. “Om dat te bereiken heeft het Verbond al in 2019 het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf ondertekend en is dit onderwerp nu ook een van de drie focuspunten in de agenda. Dat betekent dat we er met z’n allen mee aan de slag gaan.” Het charter ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen en steeds meer verzekeraars ondertekenen het charter. Patist: “En dat is de enige juiste ontwikkeling, want diversiteit en inclusie raakt het hart van onze samenleving. Het laat zien wie wij willen zijn, ook als sector.”

Het is voor de derde keer dat de Sociale Agenda verschijnt met een gezamenlijke visie op het huidig en toekomstig arbeidsklimaat van de verzekeringsbranche. De nieuwe agenda is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de vakbonden, CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie en het Verbond van Verzekeraars: bijzonder en een unicum in Nederland.

Welke bijdrage leveren verzekeraars?

Wil je weten welke concrete bijdrage verzekeraars leveren aan de nieuwe agenda de komende jaren? In een reeks video’s leggen verzekeraars, betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe agenda uit waar zij de focus op leggen en waarom. Bekijk de video van Johan Blok, senior manager Rewards, Analytics & Wellbeing bij Achmea, Jolanda Sappelli, directeur HR bij a.s.r. en Dick Eijgenraam, directeur HR bij Nationale-Nederlanden.


In de onderstaande video vertellen Richard Weurding (Verbond), Tamara Westerink (CNV Vakmensen) en Marten Patist (Univé) meer over de speerpunten voor de komende jaren:

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Was dit nuttig?