Verbond ontvangt rapport over gelijke beloningen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Hoewel in de verzekeringssector de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen vergeleken met andere sectoren relatief beperkt zijn, is er ook in deze branche ruimte voor verbetering.

Die conclusie trokken onderzoekers namens het College voor de Rechten van de Mens eerder in het rapport ‘Gelijke beloning verzekerd’. Deze week, op internationale vrouwendag om precies te zijn, kregen verzekeraars in Utrecht een uitgebreide toelichting op het rapport. Ook was er alle gelegenheid om vragen te stellen. De aanwezige HR-mensen van verzekeraars deelden de initiatieven met elkaar die ze binnen hun eigen maatschappij ontplooien om grip te krijgen op gelijk loon.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde collegelid Nicola Jägers, hoogleraar International Human Rights Law aan de Tilburg Law School, het rapport aan beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Jessica Boonekamp van het Verbond.

 


Was dit artikel nuttig?