Van Hees (FNV) over het belang van sociaal innoveren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Sociaal innoveren, het zijn twee termen die van belang zijn binnen de verzekeringsbranche. De reden: sociaal innoveren volgt technologisch innoveren en dat vraagt om heel andere competenties van medewerkers dan pakweg 10-15 jaar geleden. Gerard van Hees van vakbond FNV was recent te gast in de radio-uitzending van Financials Van Morgen en vertelt over het belang van sociaal innoveren binnen de financiële sector.

Sociaal innoveren is in de Sociale Agenda 2019-2021 vertaald naar verschillende ambities van de sociale partners en het Verbond van Verzekeraars rondom het onderwerp ‘arbeid’, gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid. Volgens Van Hees begint alles bij awareness. ‘Werknemers binnen traditionele financiële instellingen moeten eigenlijk altijd bezig zijn met het eigen loopbaanperspectief, ook op het moment dat er geen ontslag dreigt. Maar dat zit er nog niet van nature in’, aldus Van Hees tijdens het interview.

Gesprekken over de toekomst

Hoe de verzekeringsbranche met dit vraagstuk omgaat, komt dit najaar aan de orde in gesprekken met verzekeraars die hebben deelgenomen aan verschillende pilots. Via deze pilots sporen verzekeraars hun medewerkers aan in beweging te komen, zelf de regie te nemen over hun loopbaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Zo werkte de Vereende met het ‘Energy Up Vitaliteitsprogramma’s, bood Onderlinge ’s-Gravenhage Masterclasses ‘Regisseer je eigen loopbaan’ aan en ging DAS aan de slag met Koerskaartsessies. Daarnaast startte Univé in mei met ‘Kies je koers’, waarmee zij haar medewerkers bewust maakt van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Vanuit een open benadering, ‘wat wilde je vroeger worden, wat doe je nu en hoe verandert jouw werk?’, wordt in groepen van 10-15 deelnemers gewerkt aan een toekomstbestendig loopbaanplan.
De initiatieven worden geëvalueerd om vervolgens te beoordelen welke aanpak(ken) het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van zowel werknemers als werkgevers in de sector.


Was dit artikel nuttig?