Skip to Content

Verhoging franchise en maximum pensioengevend inkomen en verlenging cao voor PAWW-regeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De franchise en het maximum pensioengevend inkomen worden volgens de bepaling in de pensioenregelingen van de Cao voor het Verzekeringsbedrijf verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar. Dat was in 2022 2,75%. Hierdoor zal de franchise per 1 januari 2023 uitkomen op 15.620,60 euro waarbij het fiscaal minimum leidend is en de ondergrens bepaalt van het bedrag van de franchise. Het maximum pensioengevend inkomen voor 2023 bedraagt 95.675,65 euro.

Mocht op een gegeven moment een prijscorrectie plaatsvinden in de AOW dat leidt tot aanpassing van het fanchisebedrag, dan laten wij dit weten.

Cao voor de PAWW-regeling

In het onderhandelingsresultaat hebben cao-partijen afgesproken om de Private Aanvulling 3e WW-jaar (PAWW) voort te zetten. De aanmelding is enige tijd geleden ingediend en inmiddels heeft de Stichting PAWW (SPAWW) ons bericht dat de aanmelding en de algemeen verbindend verklaring zijn afgerond.

Daarmee vallen de werkgevers en medewerkers van de Cao Verzekeringsbedrijf onder de nieuwe PAWW-regeling. De werkgevers die bij de SPAWW geregistreerd staan ontvangen in hun portaal een verzekeringsbewijs voor de nieuwe looptijd. Daarnaast zet SPAWW in lijn met de gewoonte aangiften in hun portaal klaar zodat zij aangifte kunnen doen voor het eerstvolgende tijdvak.

Volgens afspraak laten cao-partijen zich jaarlijks nauwkeurig informeren door de SPAWW over het gebruik van de regeling, zodat hij goed blijft aansluiten bij het doel.


Was dit nuttig?