Skip to Content

Werkdruktemeter helpt in de strijd tegen stress

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ruim een derde van de medewerkers die zich ziekmelden, heeft last van stress en werkdruk. Cao-partijen in de verzekeringssector hebben daarom een Werkdruktemeter laten ontwerpen, zodat leidinggevenden proactief met die werkdruk aan de gang kunnen. “Belangrijk”, meent secretaris van de cao-partijen Eurydice Janga, “omdat stress een sluipend proces is".

Volgens Janga maakt de meter niet alleen werkdruk en werkplezier meetbaar en bespreekbaar voor de individuele medewerker. “Het werkt voor het hele team en de complete organisatie.”

Energievreters en gevers

Ze benadrukt dat de ervaring van werkstress en werkdruk voor iedereen persoonlijk en dus anders is. “Dat maakt het noodzakelijk om het persoonlijke gesprek met medewerkers aan te gaan.”
Werkstress en werkdruk gaat vooral over de verhouding tussen energiegevers en energievreters, legt ze uit. “Als jij op een werkdag meer energievreters (-) dan energiegevers (+) ervaart, dan sluit je die dag met minder energie af dan dat je bent begonnen. Als dit een keer gebeurt, is dat niet erg. Een energieke en veerkrachtige medewerker heeft genoeg reserve om dat een keer op te vangen en te compenseren. Maar als het structurele vormen aanneemt, wordt de situatie wel zorgelijk. Je doet te vaak een beroep op je reserves en bent minder goed in staat om die energievreters te compenseren. Gevolg is dat je batterij verder leegloopt en je steeds minder reserves hebt om de werkdruk en stress op te vangen.”

Sluipend proces

Het is een geleidelijk en vooral sluipend proces, aldus Janga, die naast haar dagelijkse werk als coach ook optreedt als ambtelijk secretaris van de cao-partijen. “Dat geleidelijke zorgt ervoor dat het lastig is om aan te voelen wanneer werkstress of werkdruk negatieve consequenties krijgt. Je moet dus altijd aandacht hebben voor het opladen van je batterij. Een gezonde balans tussen energiegevers en -vreters zorgt er bovendien voor dat die batterij ook opgeladen blijft. En we weten allemaal dat energieke medewerkers beter in hun vel zitten. Ze hebben meer werkplezier, zijn productiever en minder vaak ziek.”

Voorkom verzuim

De Werkdruktemeter maakt inzichtelijk hoe de werkdruk en werkstress in jouw organisatie wordt ervaren. “Je kunt met andere woorden op een constructieve manier voorkomen dat medewerkers uitvallen door chronische stress”, meent Janga.
De Werkdruktemeter wordt anoniem ingevuld. Je ziet alleen je eigen score en kan daar je voordeel mee doen. De leidinggevende ontvangt een teamrapportage waarmee hij of zij kan zien welke interventies er mogelijk zijn om de werkdruk binnen het team te verminderen. Tot slot kan de arboprofessional op basis van de rapportage op organisatieniveau met het management bespreken waar verbetermogelijkheden liggen.

Gratis instrument

Inmiddels hebben al zo’n 300 teams in de financiële sector de Werkdruktemeter ingevuld. De meter is een gratis instrument, die is ontwikkeld door de cao-partijen: het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie.

Nieuwsgierig? Je kunt de Werkdruktemeter invullen op de website. “Als je dat eens per jaar of om het jaar doet, kun je de ontwikkeling van de werkdruk monitoren en je beleid daarop afstemmen”, besluit Janga.


Was dit nuttig?