Multicultureel talent werven zonder vooroordelen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-09-2017

HR-specialisten werkzaam bij verzekeraars waren deze week aanwezig bij de masterclass Selecteren zonder vooroordelen - culturele diversiteit - van het Verbond van Verzekeraars. Diversiteitsbeleid wordt in de sociale agenda 2014-2018 genoemd als een belangrijke bouwsteen voor vernieuwing en innovatie binnen de sector.

“Veel verzekeraars hebben beleid om diversiteit in het medewerkersbestand te bevorderen”, zo vertelt Eurydice Janga, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond, “maar uit een rondvraag onder de grote verzekeraars blijkt dat culturele diversiteit een lastig onderdeel blijft voor onze leden”.
Niet alleen verzekeraars kampen hiermee, vertelt Melvin Tjoe Nij van het multiculturele recruitmentplatform Young Global People, tijdens de masterclass. “Wij zien nog vaak een mismatch tussen bedrijven en multiculturele kandidaten. En dat is jammer, want deze kandidaten zijn loyaal en hebben veel talent. Vergeet ook niet dat divers samengestelde teams, waarin onder andere medewerkers zitten met een andere culturele achtergrond is, beter presteren.”

Onbewuste voorkeur
Culturele diversiteit begint bij het werven van multiculturele werknemers, “En daar kan het al misgaan”, vertelt Saskia Maarse, die schrijft over succesvolle multiculturele ondernemers in Nederland. “Mensen zijn van nature op zoek naar overeenkomsten, want we hebben de voorkeur om samen te werken met gelijken. Binnen een split second vormen wij onbewust een beeld van iemand, ook tijdens een sollicitatiegesprek”. Tijdens de ontmoeting kunnen culturen al botsen. “In sommige culturen toon je respect door iemand niet aan te kijken, maar naar de grond te kijken,” stelt Tjoe Nij, “voor Nederlandse begrippen maak je dan tijdens een sollicitatiegesprek een onzekere indruk”.

Verandering
Tijdens de masterclass werd ook gepleit voor veranderingsbereidheid. “Nieuwe werknemers worden op de eerste werkdag meteen alle gebruiken aangeleerd, met als doel om je te gedragen en werkzaamheden uit te voeren zoals dat altijd al gebeurt”, stelt Ruth Nahamury van No Labels Inc., die organisaties begeleidt met diversiteitsvraagstukken. Dat kan volgens Nahamury leiden tot frustratie bij de nieuwe medewerker, maar ook tot inefficiëntie. “Voor culturele diversiteit moet je als werkgever openstaan voor verandering, wil je kunnen profiteren van de talenten van je multiculturele medewerkers”.

Het Verbond van Verzekeraars probeert een bijdrage te leveren om de diversiteit binnen de verzekeringssector te bevorderen. Daar is deze bijeenkomst een voorbeeld van. Eerder organiseerde het Verbond een bijeenkomst over de inzet van arbeidsgehandicapten in de verzekeringssector.


Was dit artikel nuttig?