Overleg cao’s Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-10-2019

Cao-partijen, het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 24 september een eerste constructief overleg gevoerd in het kader van nieuwe bedrijfstak-cao’s Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst. Het was een eerste verkenning, waarbij er gezamenlijke uitgangspunten en thema’s zijn benoemd zoals loonontwikkeling, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, maar ook de werk/privébalans en vitaliteit. De basis voor het overleg vormt de Sociale Agenda 2019-2021.

De komende periode praten werkgevers en werknemers verder over hun inzet bij de gezamenlijke thema’s. Het volgende cao-overleg staat gepland voor 6 november.

Besluit over staffel premiebijdragen pensioen

Cao-partijen hebben op 16 oktober overleg gehad over pensioen. In de Cao’s Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst 2018 – 2019 is opgenomen dat cao-partijen met elkaar in overleg treden op het moment dat de rentetermijnstructuur pensioenfondsen lager is dan 1,5%. Indien besloten wordt dat de staffel van de premiebijdragen wordt verhoogd, blijft de werkgeversbijdrage neutraal en stijgt de werknemersbijdrage. In het overleg van 16 oktober hebben cao-partijen besloten dat de staffel van de premiebijdragen in de cao niet wordt aangepast vóór 1 juli 2020. Ook zal er geen verhoging van de werknemersbijdrage plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenopbouw.

 


Was dit artikel nuttig?