Franchise en maximum pensioengevend inkomen pensioenregelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De franchise en het maximum pensioengevend inkomen worden volgens de bepaling in de pensioenregelingen van de cao’s voor het verzekeringsbedrijf (Binnendienst en Buitendienst) verhoogd met de cao-loonontwikkeling over het voorgaande kalenderjaar.

Hierdoor komt de franchise per 1 januari 2019 uit op € 14.117,70. Het maximum pensioengevend inkomen voor 2019 bedraagt € 86.470,22. De cao’s kennen drie pensioenregelingen namelijk de middelloonregeling, de CDC-regeling en de IDC-regeling.

Bekijk de cao voor het verzekeringsbedrijf voor Binnendienst en Buitendienst.


Was dit artikel nuttig?