Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op praktijk

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
04-05-2017

Position paper Verbond: voorkom dubbele toetsing en belasting Het Verbond van Verzekeraars staat achter het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk, maar vindt dat bij enkele modules een betere aansluiting met de praktijk moet worden gerealiseerd. Ook vindt het Verbond dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. Nu is het PE-examen dubbelop en heeft de sector te maken met een dubbele belasting. Het is, net als bij het productgoedkeuringsproces, denkbaar dat bijvoorbeeld de AFM toezicht houdt op interne processen om verzekeringspersoneel actueel te houden. Verzekeraars pleiten ook voor een variant waarbij medewerkers gevrijwaard kunnen worden van het PE-examen, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteit aantoonbaar heeft geborgd.

Dat valt te lezen in het position paper van het Verbond over vakbekwaamheid. Het paper is opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die momenteel door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) wordt uitgevoerd.

Modules aanpassen
Het Verbond heeft op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren verbetersuggesties voor enkele modules. Voor kredietverzekeraars zou de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ inhoudelijk meer moeten ingaan op kredietverzekeringen, terwijl de module ‘Schadeverzekering particulier’ voor hen overbodig is. Voor de co-assurantiemarkt pleit het Verbond in de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ eveneens voor meer herkenbaarheid. Voor de uitvaartverzekeraars ziet het Verbond graag een aanpassing in de huidige module ‘Vermogen’, door deze module aan te vullen met algemene kennis over uitvaartverzekeringen. Deze aanpassingen borgen dat de modules beter aansluiten op de praktijk. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk blijft zo toekomstbestendig.

Aandacht voor robo-advice
In het position paper breekt het Verbond een lans voor innovatie, en dan in het bijzonder geautomatiseerd advies, beter bekend als robo-advice. Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies moet voldoen aan de wettelijke norm, maar de borging van de norm kan op een andere wijze plaatsvinden dan met diploma’s en PE.

Vaart maken met aanpassingen
Verzekeraars roepen het ministerie van Financiën en het CDFD op om de suggesties voor aanpassingen in de vakbekwaamheidseisen zo snel mogelijk door te voeren. Dat zou de belasting voor financieel medewerkers verlichten en (onnodige) kosten ook terugdringen. Het Verbond wil daar graag een inhoudelijk bijdrage aan leveren.


Was dit artikel nuttig?