Belangrijke wijzigingen in personeelsbeleid per 1 juli 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Per 1 juli worden enkele wetswijzigingen en regelingen van kracht die relevant zijn voor het personeelsbeleid van organisaties. Het betreft onder andere het minimumloon, de coronasteunmaatregelen en oproepkrachten. RendementOnline zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wijzigingen per 1 juli 2021:

  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,96 procent. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2021 minimaal 1.701 euro bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder. Ook gaan de nieuwe rekenregels in.
  • De regels voor het jaarlijkse aanbod voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten worden strenger. De vaste arbeidsduur gaat in op uiterlijk de eerste dag van de ‘15e maand’.
  • De resterende wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen. De vervaldatum geldt alleen als de werkgever de werknemer hierover goed en duidelijk heeft geïnformeerd.
  • Een maatregel die al per 1 juni in werking is getreden, is een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor essentieel personeel van startups.

Was dit artikel nuttig?