Cao-partijen spreken over gevolgen verhogen pensioenrichtleeftijd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-12-2017

Eerder hebben wij u bericht over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari aanstaande. Cao-partijen hebben nader met elkaar gesproken over de gevolgen van deze wijziging.

De cao-partijen verzoeken onderstaande informatie te delen met de personeelsvertegenwoordiging in uw organisatie:

  • De pensioenrichtleeftijd in de basispensioenregeling in de cao wijzigt met ingang van 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar;
  • De basispensioenregeling is van toepassing indien uw organisatie lid is van de werkgeversorganisatie het Verbond van Verzekeraars. En tevens als uw organisatie de basispensioenregeling uit de cao heeft geïncorporeerd in de arbeidsarbeidsovereenkomst van medewerkers. Deze wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 werkt dan automatisch door in uw eigen pensioenregeling. Voor deze aanpassing is dan ook geen instemming van de ondernemingsraad of instemming van de individuele medewerker nodig;
  • Deze wijziging van pensioenrichtleeftijd dient besproken te worden met uw pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds). De aanpassing leidt tot een ‘vrijval’ van pensioenpremie. Cao-partijen hebben afgesproken de ‘vrijval’ van pensioenpremie op de cao-tafel nog nader te bespreken. U hoeft hiervoor dus geen aparte afspraken te maken met uw eigen medezeggenschap en medewerkers;
  • Cao-partijen adviseren u te communiceren over de wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar uw medewerkers;
  • Mocht er sprake zijn van een ‘surplus’ in uw pensioenregeling ten opzichte van de basispensioenregeling, dan raakt deze wijziging het surplus niet. Dit betreft slechts een wijziging van de pensioenrichtleeftijd.

Bovenstaande informatie is ook beschikbaar in dit document, zodat u het nog makkelijker in uw organisatie kunt verspreiden.


Was dit artikel nuttig?