Van Nieuwenhuizen publiceert verzamelbrief verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-12-2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verzamelbrief over verkeersveiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd, in aanloop naar het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van 18 december. In dit bericht zijn de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

  • Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een investeringsbedrag van 500 miljoen euro vrijgemaakt. Met dat geld draagt zij voor maximaal 50 procent bij aan projecten van provincies en gemeenten om de meest verkeersonveilige locaties en grootste risico’s op provinciale en gemeentelijke wegen aan te pakken.
  • In het overleg tussen rijk, provincies en gemeenten zijn de eerste afspraken gemaakt hoe dit ingevuld gaat worden. Concreet betekent dit dat pas in het najaar 2020 de eerste investeringsbeslissingen worden verwacht.
  • Er wordt een speciale ‘taskforce verkeersveiligheidsdata’ opgericht om wegbeheerders te voorzien van data en informatie over onveilige situaties. Met goede informatie over de verkeersonveiligheid kan effectiever beleid worden gevoerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Ook het Verbond van Verzekeraars wordt bij de taskforce betrokken.
  • De minister wil graag tot een Europees toelatingskader komen voor licht elektrische voertuigen, zoals elektrische steps. Voor nu wordt samengewerkt met belanghebbende partijen, waaronder de verzekeraars, aan de herziening van het nationale toelatingskader voor deze voertuigen. Daarbij is vooral verkeersveiligheid een belangrijk uitgangspunt.
  • Voor de MONO-campagne wordt ingezet om het aantal deelnemende werkgevers flink uit te breiden.
  • Er wordt een ontwerpbesluit voorbereid dat een helmplicht introduceert voor snorfietsers.

Stijging ernstige verkeersgewonden

In de brief wordt ook melding gemaakt van de stijging van het aantal ernstige verkeersgewonden. Waren het er in 2017 nog 20.800, in 2018 was dit met 5 procent gestegen tot 21.700. In april werd al bekend dat er vorig jaar 678 dodelijke verkeersslachtoffers waren te betreuren, een stijging van maar liefst 11 procent. De getallen en het leed dat er achter schuil gaat, maken verkeersveiligheid tot een urgent probleem.


Was dit artikel nuttig?