Skip to Content

Handreiking Chauffeurshandboek 2023 gereed

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Dat is niet alleen in het belang van de chauffeur, maar voorkomt ook schade aan de te vervoeren goederen en de omgeving. Met het nemen van preventieve maatregelen en het consequent toepassen ervan kan de chauffeur veel ellende voorkomen.

Daarom is de ‘handreiking Chauffeurshandboek’ opgesteld door de risicodeskundigen Mobiliteit & Transport van het register RRP (NVVK/Verbond van Verzekeraars). Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en hun chauffeurs. In de nieuwste versie staat een overzicht met maatregelen voor de chauffeurs’ eigen veiligheid in relatie tot het voertuig en het gedrag op de weg. Denk aan rijgedrag, rusttijden, instellen van spiegels, gebruik in de cabine van smartphones en boardcomputers. Maar ook de eigen veiligheid van de chauffeur na een incident. Verder is het handboek een hulpmiddel voor een op te stellen risico-inventarisatie en evaluatie voor veilig vervoer.

Het handboek is vrij van copyright en mag door werkgevers worden aangepast op de eigen situatie en interne procedures én kan worden toegespitst op de gebruiker. Naast een PDF is ook een versie in Word beschikbaar.


Was dit nuttig?