Skip to Content

Verzekerbaarheid van taxi’s

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Op donderdag 9 mei organiseerde het Verbond een goedbezochte dialoogsessie over het thema taxi’s in relatie tot veiligheid, schadelast én last but not least, verzekerbaarheid.

Deze stakeholders waren aanwezig:

  • de taxibranche zelf (KNV, Taxicentrale Amsterdam, Uber) 
  • verzekeraars (waaronder de Vereende)
  • vertegenwoordigers vanuit Openbaar Ministerie en overheid (ministerie van Financiën, ministerie van I&W, Inspectie Leefomgeving en Transport)
  • RDW, SWOV en Adfiz

Er is iets aan de hand in de taxibranche. Daar waren alle aanwezigen het eigenlijk wel over eens. Wat dat precies is laat zich minder eenvoudig duiden. Verzekeraars zien dat de taxisector kampt met een hoge schadelast, zeker vergeleken met particulieren. Maar het is lastig te zeggen of dit te maken heeft met rijgedrag, toegenomen drukte in het verkeer, telefoongebruik, een combinatie van deze factoren of iets anders.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid doet nu in opdracht van de staatssecretaris van I&W onderzoek naar veiligheid en de taxisector, mogelijk levert dat meer duidelijkheid op.

De deelnemers brachten onderwerpen in die gezamenlijk zijn verkend: veiligheid (actief en passief), bedrijfsvoering en het vergroten van verzekerbaarheid. De discussies leverden diverse knelpunten en suggesties voor mogelijke oplossingen op. Het Verbond zal deze samen met de betrokken partijen uitwerken. Uit deze zinvolle sessie is wel gebleken dat er geen makkelijke quick fix voor het probleem is.


Was dit nuttig?