Skip to Content

Directe Schadeafhandeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

In juli 2021 startten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Vanaf 1 april 2023 wordt dit uitgebreid naar schade aan campers en motoren. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan dezvorm van schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld. De gewijzigde bedrijfsregeling met ingang van 1 april is hier terug te lezen.

Voor leden van het Verbond van Verzekeraars is een uitgebreide toolkit samengesteld om de invoering van de Directe Schadeafhandeling te vereenvoudigen.

Waarom overgaan op Directe Schadeafhandeling?

Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de all risk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat niet zo, en dat leidt vaak tot teleurstelling bij de klant. En tot argwaan: wie is die andere verzekeraar dan? Overstappen op de Directe Schade-afhandeling heeft dan ook veel voordelen:

  • Schade wordt eenvoudiger en efficiënter afgehandeld voor de consument. 
  • De consument klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar, en meldt zijn schade bijvoorbeeld via een app. 
  • Het indienen van een claim kost de consument én de verzekeraar straks minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. 
  • De consument hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij.
  • Verzekeraars komen dichter bij hun eigen klant te staan. Door nauwer contact met de eigen klant kunnen zij werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. 
  • Daarnaast kunnen verzekeraars de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen all risk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit 
  • Consumenten hebben een relatie met de eigen verzekeraar, als ze niet tevreden zijn met de dienstverlening kunnen ze daaraan gevolg geven door het opzeggen van de verzekering.

Evaluatie en uitbreiding campers en motoren

Afgelopen zomer 2022 is het eerste DSA-jaar geëvalueerd en met positief resultaat: klanten zijn tevreden en de afhandeltijd is verkort. Een van de aanbevelingen is om verder uit te breiden conform de eerder voorgestelde fasering, zodat ook andere klantengroepen van DSA kunnen profiteren. De eerste uitbreiding gaat in op 1 april 2023 en richt zich op campers en motoren (materiele schade), onder exact dezelfde voorwaarden als de huidige DSA. De bedrijfsregeling is hierop aangepast.

Pilot scooters en brommers

Per 15 november 2022 is ook een pilot met DSA voor brommers en scooters gestart. Het gaat hier om ZLM en Unigarant. Zij regelen de schade aan de scooter of brommer met hun eigen verzekerde en verhalen de uitbetaalde schadevergoeding conform de regels van OVS bij de WA-verzekeraar van de geheel of gedeeltelijk aansprakelijke veroorzaker. In DSA is vastgelegd dat de kosten voor vaststelling van de schade aan de personenauto’s niet verhaald kunnen worden, maar dat mag wel voor de expertisekosten voor vaststelling van de schade aan de brommers en scooters. Verder zijn de bestaande bepalingen van DSA voor de pilot gelijk.

Hoe werkt het?

Als er een ongeval tussen twee personenauto’s heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt dus altijd met de eigen verzekerde afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar.

Autoschade meld je voortaan bij je eigen verzekering

Verhaal

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij all risk verzekeringen ook al zo en verzekeraars hebben ervaren dat het een efficiënt proces is, vooral doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen. Net als bij all risk verzekeringen vindt het verhaal namelijk plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS).

 

Infographic Directe Schadeafhandeling

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Publicaties

Achtergrondinformatie

September 2014. Op de A58 in Zeeland vindt een van de grootste kettingbotsingen ooit in ons land plaats. Er vallen twee doden, 23 (zwaar)gewonden en er zijn zo’n 150 voertuigen bij betrokken. Verzekeraars beslissen al snel dat de schade moet worden vergoed door de eigen verzekeraar, zodat gedupeerden zo snel mogelijk worden geholpen. Het eerste idee voor een Directe Schadeafhandeling is geboren.

Ontwikkelingen in mobiliteit

Directe schadeafhandeling past ook beter bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied technologie, alternatief vervoer (e-bike, e-step) en data (connected car, connected verkeerslichten). Deze trends leiden tot grote verschuivingen bij verzekeraars, die zich steeds meer moeten richten op autonomere auto’s en op het verschuiven van autobezit naar autodelen.

Op de lange termijn is hierdoor zelfs niet ondenkbaar dat klanten alle schade (zowel materieel als letsel) die zij leiden bij één verzekeraar onderbrengen (een first party verzekeringslandschap). Het kan dan zelfs zo zijn dat er geen onderling verhaal meer hoeft plaats te vinden, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

Laatst gewijzigd op: 26-10-2023