Letselschadevergoeding niet langer vermogen voor VIB

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-07-2018

Het kabinet is van plan letselschadevergoedingen niet meer in de vermogensinkomensbijtelling (VIB) te laten meetellen. Dit heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 13 juli 2018 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit betekent dat de inspanningen van het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) tot een positief resultaat hebben geleid. Voor slachtoffers én voor verzekeraars.

Eerder bleek al dat er knelpunten zijn als het gaat om letselschadevergoedingen. De vergoedingen voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning worden nu namelijk meegeteld als vermogen voor de VIB, maar volgens het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de LSA betreft het geen normaal vermogen. Het is namelijk een vervanging van verloren en toekomstig inkomen. Ook de Tweede Kamer heeft hier in de afgelopen periode meerdere malen aandacht voor gevraagd.

Dat dit inkomen in de huidige situatie wordt meegeteld voor de VIB, wordt als onrechtvaardig ervaren, want de huidige regeling heeft negatieve gevolgen voor slachtoffers. Zij betalen namelijk vaak de maximale eigen bijdrage voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Ook voor verzekeraars is de huidige constructie nadelig. Door de invoering van de VIB kunnen verzekeraars letselschadevergoedingen vaak niet definitief afwikkelen. Dossiers moeten hierdoor langer worden aangehouden, met extra kosten en extra inspanningen van de dossierbehandelaar tot gevolg. Dit wordt ook in de brief aan de Tweede Kamer erkend.

Wanneer de wijziging in werking treedt is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de uitkomsten van overleggen met het CAK en andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering. Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer hier verder over. Naar verwachting zal de minister hier in het najaar op terugkomen.

Meer informatie? Bekijk de brief aan de Tweede Kamer.


Was dit artikel nuttig?