Teleurstellende inzet overheden bij stijgend aantal verkeersslachtoffers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-12-2019

Zoals de Verkeersveiligheidscoalitie al vreesde, is gisteren bekend geworden dat ook het aantal ernstig verkeersgewonden opnieuw is gestegen. In 2018 vielen 21.700 ernstig gewonden, zo’n 1.000 meer dan in 2017. Deze toename komt bovenop het aantal verkeersdoden dat vorig jaar met elf procent steeg naar 678.

De coalitie, waar ook het Verbond van Verzekeraars onderdeel van uitmaakt, is teleurgesteld dat de decentrale overheden vooralsnog geen financiële toezeggingen hebben gedaan aanvullend op de 50 miljoen euro per jaar die de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vorige week aankondigde. De Verkeersveiligheidscoalitie benadrukt dat we ons niet kunnen veroorloven dat 2020 een verloren jaar wordt voor verkeersveiligheid.

Brief aan de Kamer

Volgend op eerdere pleidooien deed de coalitie in de afgelopen dagen al tweemaal een klemmend beroep op de ministeries van I&W, J&V, provincies en gemeenten om nu te investeren in onder andere (fiets)infrastructuur en verkeershandhaving. Uit de verzamelbrief van de minister aan de Kamer concludeert de Verkeersveiligheidscoalitie dat pas in het voorjaar zal worden bepaald welke voorwaarden worden gesteld aan cofinanciering van het door de minister toegezegde bedrag van 50 miljoen per jaar tot 2030. Pas in het najaar van 2020 mogen investeringsbesluiten worden verwacht. Ook van de uitbreiding van de handhavingscapaciteit, waar de coalitie al jaren voor pleit, mag op korte termijn niet veel worden verwacht. Volgens de minister vraagt dat nog veel en ingewikkeld overleg. De Verkeersveiligheidscoalitie maakt zich hier ernstige zorgen over.

Al met al een zeer teleurstellend resultaat bij de noodzakelijke inzet van de gezamenlijke overheden om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het leed van slachtoffers te voorkomen.

Bewezen effect

Investeringen in veilige (fiets)infrastructuur en handhaving hebben een bewezen effect op verkeersveiligheid. Er moet haast worden gemaakt met uitvoeringsplannen. Met het nemen van actie hoeft volgens de Verkeersveiligheidscoalitie niet te worden gewacht tot de risico-analyses en uitwerkingsprogramma’s helemaal klaar zijn. Er kan nu al worden begonnen met maatregelen om infrastructuur veiliger te maken en waarvoor reeds algemeen draagvlak bestaat. Denk hierbij aan het veiliger maken van woonwijken en het scheiden van fietsers en overig verkeer op wegen van 50 en 80 kilometer per uur.


Was dit artikel nuttig?