Skip to Content

Klant drijvende kracht achter duurzame beleggingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Groen beleggen is in. De emissies van groene obligaties zijn bijna niet meer bij te benen. En de nieuwe generatie jongeren - de millennials, de generatie Z - eist het. Zij beleggen zelf, met name in innovatieve en duurzame bedrijven die onze manier van leven veranderen. Fred Treur, Financieel Directeur vermogensbeheer bij Univé en spreker tijdens het Jaarevent, herkent deze trend als geen ander en handelt ernaar.

“Het is een ontwikkeling die wij toejuichen. Wij volgen het op de voet, zodat we er tijdig op kunnen inspringen. Dat duurzaam beleggen nu ook voor klanten steeds belangrijker wordt, is een mooie stimulans.”
Los van de eigen motivatie van verzekeraars om vanuit riskmanagement (de schade door klimaatverandering wordt steeds groter), (EU)-regelgeving, maar vooral de ambitie bij te dragen aan een groene planeet, is de klant volgens Treur steeds meer de drijvende kracht achter de verduurzaming van beleggingen. En dat vraagt om transparantie. Het is juist die transparantie die nog te wensen overlaat volgens een recent rapport van de AFM. “Wij zijn graag transparant over onze beleggingen en vinden het daarom belangrijk om bijvoorbeeld mee te doen aan de VBDO benchmark. Hierdoor is het voor klanten makkelijker om bij vergelijkingssites duurzaamheid in hun afweging te betrekken.”

Integraal onderdeel

Toch worstelen verzekeraars met de vraag hoe ze duurzaamheid integraal onderdeel kunnen laten zijn van de strategie. Tijdens het webinar Duurzaamheid in het hart van beleid: hoe doe je dat? op 7 oktober laat Treur zien hoe Univé dit aanpakt.
Zo zijn de ambities op het gebied van duurzaam beleggen opgenomen in het ESG-beleid en wordt er gerapporteerd over de resultaten in het jaarverslag. De grootste uitdagingen zijn volgens Treur om met beperkte middelen toch zoveel mogelijk impact te maken. “Wij beleggen in categorieën via breed gespreide beleggingsfondsen. Dit doen we in een klein team en met hulp van een externe vermogensbeheerder. Daarbij zijn we dus afhankelijk van de duurzame beleggingsmogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn in de markt. Zo zoeken wij bijvoorbeeld naar passende invullingen waarmee we ambities op het gebied van CO2-reductie inhoud kunnen geven. Daarnaast is ook de beschikbaarheid van (objectieve) data over de ESG-aspecten van onze beleggingen een aandachtspunt.”

Nieuwsgierig geworden naar het verdere verhaal van Treur en welke stappen je kunt zetten tot een echt duurzaam verzekeringsbedrijf? Meld je dan nu aan!


Was dit nuttig?