Skip to Content

Tools voor verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Tijdens de looptijd van het IMVO-Convenant hebben de betrokken partijen verschillende tools en handreikingen ontwikkeld. Die helpen verzekeraars bij het uitvoeren van hun due diligence op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG-thema’s).

Themakaders

In het convenant is ook afgesproken dat de deelnemers aan het convenant zoeken naar mogelijkheden om het beleggingsbeleid te verbeteren aan de hand van ESG-thema’s, inclusief thema’s die niet of onvoldoende in de internationale richtlijnen terug te vinden zijn. Dit is gelukt voor verschillende thema’s in de vorm van een beleggingsraamwerk. 

Geleerde lessen

Handreikingen transparantie

Belangrijk doel binnen het convenant was het vergroten en verbeteren van de transparantie over het beleggingsbeleid. Hiervoor zijn diverse handreikingen opgesteld:

Webinars

Diverse bijeenkomsten zijn terug te kijken:

Overige tools

Laatst gewijzigd op: 28-8-2023