Verbond steunt oprichting Invest-NL

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond ondersteunt de oprichting van Invest-NL. Deze investeringsinstelling moet als één loket fungeren voor ondernemers die op zoek zijn naar risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s.

Invest-NL komt nog uit de koker van het vorige kabinet en zal binnenkort operationeel worden. De investeringsinstelling is specifiek bedoeld voor het financieren van moeilijk te financieren partijen of projecten, zoals het MKB en de energietransitie. Voor het benodigde kapitaal van 2,5 miljard euro wordt uiteraard ook naar private investeerders gekeken, waaronder verzekeraars. En namens die verzekeraars reageerde het Verbond op de internetconsultatie van InvestNL door een brief te sturen naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Kapitaalvereisten
Het Verbond benadrukt onder meer in de brief dat nu niet duidelijk is hoe het wetsvoorstel onderscheid maakt tussen marktfalen en projecten die eenvoudigweg geen toereikende businesscase hebben. “Invest-NL moet een ‘market-rate of return’ halen op het eigen vermogen en zich gedragen als een marktinvesteerder. Hoe past dat in de rol die Invest-NL heeft om de marktimperfectie op te lossen?”, vraagt het Verbond zich af.
Daarnaast wijst het Verbond erop dat participatie gepaard zal gaan met risico’s en er dus bij de vormgeving oog moet zijn voor de aanvullende kapitaaleisen voor investeerders. “Voor verzekeraars spelen immers kapitaalvereisten volgens Solvency II een belangrijke rol.”
Interessant is tot slot dat Invest-NL een lager financieringstarief kan vragen ten opzichte van een commerciële investeerder. Het Verbond vreest dat dat leidt tot een crowding-out van private investeerders. “Of verschaft Invest-NL achtergesteld kapitaal?”
Volgens het Verbond is een antwoord op dergelijke vragen essentieel voordat verzekeraars kunnen beoordelen of en in hoeverre Invest-NL interessant is en niet concurreert met bestaande investeringsmogelijkheden.

Benieuwd naar meer? Lees hier de complete brief.


Was dit artikel nuttig?