Reactie verzekeraars op investering in wapenhandel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
18-06-2015

Naar aanleiding van berichtgeving over het onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer over investeringen van verzekeraars in wapenhandel heeft het Verbond van Verzekeraars het volgende commentaar:

Duurzaam beleggingsbeleid vindt de sector belangrijk. Om die reden heeft het Verbond van Verzekeraars een Code Duurzaam Beleggen opgesteld. Deze code kent het ‘comply or explain’ principe wat inhoudt dat verzekeraars de code naleven of uitleggen wanneer zij dit niet (geheel) doen. Het is vanuit de mededingings-wetgeving in beginsel verboden om als sector verdere afspraken te maken over het beleggingsbeleid aangezien dit de concurrentie en vrije marktwerking verstoort. Het is duidelijk dat verzekeraars in ieder geval transparant zijn, wat maakt dat klanten hun keuze kunnen maken als het beleid niet aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen. Uit de in het onderzoek gepresenteerde cijfers blijkt dat consumenten in ieder geval zeggen het van belang te vinden.

Kanttekening die gemaakt moet worden is dat veruit het merendeel van de genoemde 7 miljard euro betrekking heeft op de wereldwijde investeringen van grote internationaal opererende spelers en niet afkomstig is van de Nederlandse onderdelen van deze verzekeraars. Daarnaast is een van de genoemde partijen een pensioenfonds en geen verzekeraar. Tevens is het sinds 1 januari 2013 bij wet verboden om te beleggen in bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij clustermunitie. In het persbericht worden clusterbommen nog wel genoemd, maar mogelijk verwijst dit naar de situatie in 2010. Op dit verbod wordt toegezien door de AFM. De sector heeft nauw overleg met de AFM om een goed gezamenlijk beeld te hebben van de bedrijven die betrokken zijn bij clustermunitie.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Cor Groeneweg, telefoon 070-3338677, 06-20441255

 


Was dit artikel nuttig?