Skip to Content

Onderzoek Eerlijke Verzekeringswijzer over wapenproductie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars herkent zich niet in de conclusie van de Eerlijke Verzekeringswijzer dat “Nederlandse verzekeraars voor miljarden euro investeren in foute wapenleveranciers die wapens leveren aan conflictgebieden.” De bedragen die de onderzoekers noemen hebben geen betrekking op de premies van Nederlandse verzekerden, terwijl de Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) zich met haar publicaties wel richt op Nederlandse consumenten.

Dit stelt het Verbond in een reactie in het vandaag gepubliceerde EVW-onderzoek naar ‘Controversial arms trade and investments of insurers’. Het Verbond en individuele verzekeraars zijn in gesprek met de EVW om samen te kijken naar verbeteringen van de onderzoeksopzet.

Discussie

De methode van onderzoek is al langere tijd een punt van discussie tussen het Verbond, de Nederlandse verzekeraars en de Eerlijke Verzekeringswijzer. De door EVW gehanteerde methodiek geeft een vertekend beeld, terwijl Nederlandse verzekeraars juist werken aan het verduurzamen van hun beleggingsbeleid via het IMVO-convenant. Hierbij wordt samengewerkt met NGO’s en overheid. Een van de uitkomsten van de samenwerking is het gezamenlijk opgestelde raamwerk over thematisch beleggingsbeleid, waaronder wapens en wapenhandel. De partijen organiseren in januari ook een webinar om dit themakader verder toe te lichten. Informatiedeling en het van elkaar leren, ook door verzekeraars onderling, is een concrete uitwerking van de gezamenlijke inspanning om het beleggingsbeleid continue te verbeteren.  

Mogelijkheden onderzoeken

De verzekeraars willen de dialoog met de Eerlijke Verzekeringswijzer graag voortzetten. In onderling overleg wordt gekeken naar mogelijkheden om de methodiek van het onderzoek verder te verbeteren, met begrip voor elkaars vertrekpunten. Verzekeraars en ngo’s kunnen veel van elkaar leren met als doel om negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu te voorkomen.

Over de Eerlijke Verzekeringswijzer

Het onderzoek richt zich op de beleggingen van negen verzekeraars in 14 bedrijven die betrokken zijn bij de levering van militaire onderdelen, zoals Boeing, General Electric, Lockheed Martin en Airbus. De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Het gaat om Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN, VGZ en Vivat.


Was dit nuttig?