Skip to Content

Vind jij het ook lastig om duurzaamheid te vertalen in beleid?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

We geven het volmondig toe. Duurzaam thematisch beleid opstellen in lijn met de strategie en die vervolgens uitvoeren, geheel conform de afspraken uit het IMVO-Convenant, is en blijft een lastige opgave. Met nog maar één jaar op de teller wordt het aanpoten om aan alle afspraken van het IMVO-convenant te voldoen. Verbondspartner EY biedt daarom de helpende hand. Hoe? Dat vertelt Peter Plat, Associate Partner Insurance, tijdens het IMVO-event op 15 juni. Hij licht alvast een klein tipje van de sluier op.

“Verzekeraars worden steeds meer en vaker uitgedaagd om hun duurzame waarde aan de maatschappij te laten zien”, benadrukt Plat. Volgens hem heeft die toegenomen focus op ESG en sustainable finance niet alleen met een wens van investeerders en toezichthouders te maken, maar verwachten ook klanten dat in toenemende mate van verzekeraars.

“ESG staat voor Environmental, Social & Governance”, legt hij uit. “Dat betekent dat verzekeraars het klimaat, de beschikbaarheid van grondstoffen, onze gezondheid, veiligheid en een goed ondernemingsbestuur meewegen bij de selectie in welke bedrijven ze het premiegeld van hun klanten willen beleggen. Dat investeringsproces – van selectie tot exit – biedt veel mogelijkheden voor duurzaamheid.” Plat verwacht dat verzekeraars binnen 24 maanden hun ESG-beleid moeten doorvertalen naar hun businessmodel en hun lange termijn waarde creatie, zowel op financieel als op niet-financieel gebied. En hij is niet de enige. Bijna driekwart (72 procent) van de financieel managers is dat met hem eens, zo blijkt uit recent onderzoek van EY.

Van theorie naar praktijk

Op dit moment werken verzekeraars er via het IMVO-convenant hard aan om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Helaas blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger dan de IMVO-theorie op papier. Plat en zijn collega’s merken dat nadrukkelijk in de gesprekken die ze met verzekeraars voeren. “Naast de vertaalslag van strategie naar praktijk, blijkt het ook een uitdaging om de juiste data te verzamelen voor de interne/externe rapportagevereisten. Verder worstelen met name de kleine en middelgrote verzekeraars met de vraag hoe ze de processen, controles en rapportages rondom het investment committee moeten inrichten. En dan hebben we het nog niet gehad over de beste manier om met je klanten te communiceren over het IMVO-convenant.”

Eindsprint

Plat is, samen met zijn team, druk bezig om sectorbreed, dus zowel voor beurs- en niet beursgenoteerde als kleine en middelgrote verzekeraars, een aanpak te bedenken die hen helpt bij de eindsprint. “Wij willen alle verzekeraars op 15 juni graag laten zien hoe je praktisch aan de vereisten van het IMVO-convenant kunt voldoen, onder meer aan de hand van best practices, inzichten en tooling die verzekeraars kunnen inzetten voor een versnelling.”

Als jij daarbij wilt zijn, meld je dan snel aan!


Was dit nuttig?