3e monitoring IMVO-Convenant: voortgang op onderdelen, maar nog flinke stappen te zetten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars zetten stappen op specifieke gebieden als het identificeren van sectoren die gevoelig zijn voor ESG-risico’s en de integratie van de uitkomsten van impact-beoordelingen in interne processen. Maar de onafhankelijke Monitoringscommissie zet vraagtekens bij de haalbaarheid van alle afspraken uit het convenant. Dit blijkt uit het derde monitoringsrapport van het IMVO-Convenant Verzekeringssector.

In het convenant hebben verzekeraars zich gecommitteerd (juli 2018) aan afspraken om te werken aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met focus op het duurzame beleggingsbeleid. Jaarlijks verschijnt een monitoringsrapport waarin de voortgang en implementatie wordt toegelicht.

Brede versnelling nodig

Het derde monitoringsrapport beslaat de periode tot eind 2020. Uit dit rapport blijkt dat verzekeraars een significante voortgang boeken op een aantal onderdelen. Het identificeren van sectoren die gevoelig zijn voor ESG-risico’s en de integratie van de uitkomsten van impact-beoordelingen in interne processen zijn hier voorbeelden van. Tegelijkertijd zet de Monitoringscommissie vraagtekens bij de haalbaarheid van de afspraken door alle betrokkenen.

Er is volgens de commissie daarom een brede versnelling nodig om de doelstellingen van het convenant op tijd te behalen (eindtermijn: juli 2023). De commissie adviseert de convenantspartijen door een aantal bespreekpunten en routes aan te dragen (paragraaf 2.5 van het rapport).

Reactie Stuurgroep

De Stuurgroep van het convenant heeft inmiddels gereageerd op de voortgang en geeft graag gehoor aan het advies van de Monitoringscommissie. Op basis van het actieplan 2021 zijn volgens de leden van de Stuurgroep al veel instrumenten ontwikkeld voor verzekeraars. In de komende tijd ligt de nadruk op bredere implementatie van deze handvatten en hulpmiddelen. Daarnaast wordt door intervisie en kennissessies ingezet op meer onderlinge interactie en van elkaar leren.

Bekijk het rapport en de reactie van de Stuurgroep:

Voortgang en jaarbijeenkomst (26 januari)

Eind januari ontvangen de deelnemende verzekeraars vertrouwelijk een individuele terugkoppeling aan de hand van de online vragenlijst die in 2021 is ingevuld. Daarnaast is op 26 januari 2022 de online jaarbijeenkomst. Een onderdeel daarvan is de uitgebreide toelichting van de Monitoringscommissie over het derde monitoringsrapport.

Meld je aan voor de jaarbijeenkomst via imvoconvenanten.nl.


Was dit nuttig?