Skip to Content

IMVO-event: op weg naar de finish

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector loopt in juni 2023 af. De finish is in zicht! Wat moet er nog gebeuren om aan de op UNGP- en OESO-richtlijnen gebaseerde convenantafspraken te voldoen? Op 15 juni hoor je er alles over tijdens een event bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland ondertekenden in 2018 het 5-jarige IMVO-convenant. Dat betekent dat alle leden van deze brancheorganisaties zich hebben gecommitteerd aan de afspraken in het convenant. Daarmee krijgen verzekeraars meer en beter zicht op de internationale beleggingsketen om zo problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed aan te pakken en te voorkomen. Via deze brede en ambitieuze overeenkomst willen verzekeraars het beheer van de beleggingen van hun klanten, samen goed voor zo’n 450 miljard euro, op een duurzame en verantwoorde manier vormgeven.

Op woensdag 15 juni (15:00 - 17:00 uur) word je...

  • bijgepraat over de voortgang van het convenant en de vervolgstappen in 2022;
  • geïnformeerd over het proces van de monitoringvragenlijst 2021;
  • geïnformeerd over praktische oplossingen voor het invoeren van een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid en de bijbehorende rapportagestructuur.

Maak daarnaast gebruik van de gelegenheid om kennis te maken met andere betrokken stuurgroep-, commissie- en intervisieleden.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van het Verbond én de convenantpartners IMVO. Deelname is vooral interessant voor verantwoordelijk management van verzekeraars voor het IMVO-convenant en de contactpersonen IMVO. 

Bekijk het programma en schrijf je in.


Was dit nuttig?