Skip to Content

IMVO: Verzekeraars op weg naar de finish!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

IMVO: Verzekeraars op weg naar de finish!

Nog ruim een jaar en dan loopt in juni 2023 het IMVO convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen door de verzekeringssector af. De finish is in zicht! Wat moet er nog gebeuren om aan de op UNGP- en OESO-richtlijnen gebaseerde convenantafspraken te voldoen?
Op 15 juni hoor je er alles over tijdens een fysiek event bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

In 2018 hebben het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland het 5-jarige IMVO convenant ondertekend. Dit betekent dat alle leden van het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland zich gecommitteerd hebben aan de afspraken binnen het IMVO convenant. Met behulp van het convenant krijgen verzekeraars meer en beter zicht op de internationale beleggingsketen om zo problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Via deze brede en ambitieuze overeenkomst willen verzekeraars het beheer van de beleggingen van hun klanten, samen goed voor zo’n 450 miljard euro, op een duurzame en verantwoorde manier vormgeven.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 13 juni a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars én voor de convenantpartners IMVO.
Deelname is vooral interessant voor verantwoordelijk management/directie van verzekeraars voor het IMVO-convenant en de contactpersonen IMVO.

Sprekers
- Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
- Kees Vendrik, voorzitter IMVO convenant, Chief Economist Triodus Bank
- Babs Dijkhoorn, NN Head of Sustainability
- prof. dr. Liesbeth Enneking, lid monitoringscommissie IMVO
- Peter Plat MsC RA, Associate Partner EY
- Boudewijn van Uden, directeur corporate communicatie a.s.r.
- Pepijn Gerrits, directeur Oxfam Novib

Programma
Aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde:     17.30 uur met aansluitend Indisch buffet

  • Opening en welkom door Richard Weurding
  • IMVO is here to stay! - Kees Vendrik
  • Beeld verzekeraars status convenant - Babs Dijkhoorn
  • Proces van de monitoring 2021 - Liesbeth Enneking

pauze

  • Praktische oplossingen voor een duurzaam beleggingsbeleid - Peter Plat
  • Hoe maatschappelijk betrokken en duurzaam is de financiële sector nou echt? - Boudewijn van Uden en Pepijn Gerrits
  • Vragen
  • Afsluiting door Richard Weurding

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers van partijen bij het IMVO-convenant zijn aan deelname ook geen kosten verbonden.

Inschrijving
Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst. Het elkaar weer echt ontmoeten is – na 2 jaar alleen maar digitale activiteiten - een belangrijk aspect van deze bijeenkomst. Wij verheugen ons bijzonder op je komst. De capaciteit is echter beperkt.
Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere organisatie met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars en de convenantpartijen kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Michel van Dam, adviseur Algemene Beleidszaken. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).