IMVO Convenant: Klein, maar fijn (5)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
06-02-2020

Het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector zit erop. Dat convenant is bindend voor alle leden van het Verbond, en voor een groot concern is het makkelijker om aan de afspraken te voldoen dan voor een kleine verzekeraar. Of niet? Onder de noemer ‘Klein, maar fijn’ zijn al vier mooie voorbeelden op een rij gezet. In dit laatste deel wordt de rol van de vermogensbeheerder belicht. “Ga met elkaar in gesprek.”

Serie over IMVO Convenant Verzekeringssector

In de zomer van 2018 ondertekenden het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO Convenant Verzekeringssector dat bindend is voor alle aangesloten verzekeraars. Doel van dat convenant is het voorkomen, verminderen en eventueel herstellen van negatieve impact van beleggingen op mens, dier en milieu.
Uit de eerste jaarrapportage is gebleken dat er onder verzekeraars veel verscheidenheid bestaat bij het voldoen aan de afspraken. Grote verzekeraars zijn vaak verder dan kleine en onder middelgrote verzekeraars is het beeld divers. Maar er zijn uitzonderingen. In eerdere delen van deze serie kwamen verzekeraars aan het woord die zich stuk voor stuk lieten adviseren door een vermogensbeheerder. 
In dit vijfde en laatste deel van de serie Klein, maar fijn belicht Babs Dijkshoorn (manager Sustainability bij NN Group) de rol van de vermogensbeheerder. “Er zijn misschien wel vijftig tinten groen. Zoek de vermogensbeheerder die bij jouw uitgangspunten en je beleggingsdoelen past.”

Babs Dijkshoorn is voorzitter van de werkgroep verzekeraars IMVO Convenant en kent de ins en outs van het convenant. Ze is naar eigen zeggen niet verbaasd dat zorgverzekeraar Menzis en kleine(re) verzekeraars als Ansvar, ZLM en De Laatste Eer al een eind op weg zijn met de implementatie van het convenant. “Het kan voor een kleine verzekeraar lastig zijn om het hele convenant door te spitten. Er staan ook veel afspraken in, maar de eerdergenoemde voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om met je vermogensbeheerder in gesprek te gaan, en duidelijk te maken hoe je tegen verantwoord beleggen aankijkt. Bewustwording en informatievoorziening zijn  essentieel. Vermogensbeheerders kunnen hierin voorzien, maar ook het Verbond speelt een centrale rol. Daarom gaan we, samen met vertegenwoordigers van de overheid en de ngo’s, ‘het land in’. Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten van het Platform Onderlinge Verzekeraars zullen we de kleine(re) verzekeraars informeren wat de OESO-richtlijnen inhouden en hoe je handen en voeten kunt geven aan de eisen die het convenant stelt.”

Keuzes

Volgens Babs is het opstellen van verantwoord beleggingsbeleid ook een kwestie van opschrijven wat je in de praktijk vaak al doet. “Refereer naar internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen en de principes van de UN Global Compact. En maak keuzes ten aanzien van de verschillende strategieën die je kunt toepassen. Past het uitsluiten van bepaalde sectoren of activiteiten bij jouw aanpak? Of geef je de voorkeur aan het beïnvloeden van bedrijven (engagement) om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen? Wil je duurzaam beleggen door bijvoorbeeld de best-in-class bedrijven per sector op dit gebied te kiezen? Binnen een mandaat of beleg je via beleggingsfondsen? Of je nou groot of klein bent, iedere verzekeraar moet zijn eigen keuzes maken.”

Vermogensbeheerder

In Nederland zijn misschien wel honderden vermogensbeheerders actief en dus kan de vraag niet uitblijven: hoe vind je die ene goede, die bij jouw organisatie past? “Dat is wellicht niet makkelijk”, reageert Babs, “maar het helpt als je je eigen uitgangspunten en beleid helder hebt. Net als voor verzekeraars, geldt ook voor vermogensbeheerders dat die er in alle smaken en geuren zijn. Groot, klein, gespecialiseerd of meer algemeen, gericht op uitsluiten of juist op engagement. Als je weet wat je zoekt, is de zoektocht een stuk makkelijker.”

Transparant

De vijf grote verzekeraars in Nederland hebben veelal een eigen vermogensbeheerder in huis. Soms als een gescheiden bedrijfsonderdeel, maar soms ook niet. “In ieder geval moeten ook wij transparant zijn over ons beleid, over onze aanpak en over mogelijke uitsluitingen. Daarnaast hebben we als grote verzekeraars ook een belangrijke rol om (kleine) verzekeraars te helpen bij het implementeren van het IMVO Convenant. Bij NN Investment Partners hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd over het IMVO Convenant, waarbij we onze klanten (verzekeraars) en andere geïnteresseerden hebben bijgepraat. Wat is het convenant? Waarom is het er? Wat houden de afspraken in? Wat kunnen wij doen om je te helpen? Etc.”

Maatwerk

Ze komt er een paar keer op terug. Gesprekken met je vermogensbeheerder zijn belangrijk. “Of het nou een speciale bijeenkomst over het convenant is of een reguliere afspraak met je relatiebeheerder, die dialoog is van belang. Waar staan we? Wat zijn stappen die we nog moeten nemen? En hoe kunnen we elkaar helpen? En natuurlijk hangt het ook van de vorm (mandaat of fondsen) af wat een vermogensbeheerder voor een kleine verzekeraar kan betekenen, maar in alle gevallen is samenwerking mogelijk.”

Maatschappelijke taak

Babs is als voorzitter van de werkgroep “zeker niet ontevreden”. “De basis van het IMVO Convenant is gelegd. Veel verzekeraars waren al impliciet met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bezig. De volgende stap is om dat beleid en de performance ook expliciet te maken. We zullen allemaal, groot en klein, bewuster en zichtbaarder moeten laten zien dat we de premies van onze klanten verantwoord beleggen. Onze klanten zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun premiegelden worden belegd. Het is onze maatschappelijke taak om ze dat te vertellen.”


Was dit artikel nuttig?