Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
19-06-2020

Ruim 200 bedrijven, waaronder alle grote verzekeraars, hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen.

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt. “Weer een mooie stap waarmee de financiële sector en daarmee de verzekeringsbranche laten zien dat zij een belangrijke bijdrage willen leveren aan het bestrijden van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van verzekeraars, die eerder de verzekeringssector aanmoedigde een handtekening te zetten onder het DSGC-initiatief.

Het sluit volgens Weurding naadloos aan op hetgeen de verzekeringssector wil bereiken met het IMVO-convenant en het commitment aan het Klimaatakkoord. “Alle grote verzekeraars hebben hun handtekening reeds gezet en het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.”

Green Deal

Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt aan de Nederlandse regering de volgende drie zaken:

  1. Steun aan de EU Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan.
  2. Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDGs.
  3. Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

Samen optrekken

Het Nederlandse bedrijfsleven wil zelf ook substantieel bijdragen aan het duurzame herstel en samen met de Nederlandse en Europese overheid investeren in een schone en inclusieve economie.

Internationale beweging

In andere landen, zoals Engeland, Duitsland en Frankrijk, heeft het bedrijfsleven eerder een vergelijkbare verklaring uitgegeven. Het Nederlandse bedrijfsleven versterkt deze internationale beweging.


Was dit artikel nuttig?