Skip to Content

Meer duidelijkheid toegang UBO-register

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars hebben sinds een arrest van het Hof van Justitie van de EU geen toegang tot het UBO-register. In de Kamerbrief van 20 januari 2023 gaat minister Kaag van Financiën in op de vraag of verzekeraars opnieuw toegang moeten krijgen. Hieruit blijkt dat levensverzekeraars (Wwft) op korte termijn weer van het UBO-register gebruik mogen maken. In de Kamerbrief staat verder dat minister Kaag zal kijken of ook schadeverzekeraars weer toegang krijgen tot het UBO-register omdat zij  in het kader van de Sanctiewet onderzoek moeten verrichten naar de UBOs van hun cliënten. 

Het ministerie van Financiën heeft de toegang tot het UBO-register in november tijdelijk stopgezet naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Verzekeraars hebben sindsdien geen toegang tot het register. Dat is problematisch. Verzekeraars hebben het register nodig bij de uitvoering van UBO-onderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (alleen op levensverzekeraars van toepassing) en de Sanctiewet.

Levensverzekeraars

Levensverzekeraars zullen in het kader van de Wwft opnieuw toegang krijgen, blijkt uit de Kamerbrief. Zij moeten op grond van de Wwft UBO-onderzoek doen en het UBO-register is hierbij een belangrijk en verplicht hulpmiddel. Levensverzekeraars zijn in dat kader zelfs verplicht het register te raadplegen, en om discrepanties te melden.

Zolang levensverzekeraars niet opnieuw zijn aangesloten op het register hoeven discrepanties niet te worden gemeld. In plaats van de verplichte check op het UBO-register kunnen zij gebruik maken van een bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de cliënt opgave heeft gedaan. Met daarbij de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie zijn opgegeven. 

Schadeverzekeraars

Het is nog niet zeker of schadeverzekeraars weer toegang krijgen tot het UBO-register. Schadeverzekeraars vallen namelijk niet onder de Wwft. Wel onder de Sanctiewet. Ook de Sanctiewet verplicht tot UBO-onderzoek, maar het UBO-register is bedoeld voor het Wwft-onderzoek. Het Verbond heeft daarom aandacht gevraagd bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer voor de belangen van schadeverzekeraars. Niet zonder resultaat. In de Kamerbrief staat nu dat minister Kaag specifiek gaat kijken naar het legitieme belang van schadeverzekeraars die in het kader van sanctieregelgeving onderzoek moeten verrichten naar de UBO’s van hun cliënten. Naar de belangen van schadeverzekeraars zal dus grondig worden gekeken, waarbij het Verbond in overleg blijft met het ministerie over de verdere uitwerking.

Vragen?

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Integere Bedrijfsvoering Thomas Kalkman via t.kalkman@verzekeraars.nl.   

 

shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's
Sustainable Impact Program 2023 8887

Was dit nuttig?