Skip to Content

Insurance Europe: zorg voor onderling vergelijkbare en digitaal toegankelijke duurzaamheidsdata

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voor de juiste investeringsbeslissingen en het goed naleven van de Europese duurzaamheidsregelgeving, is consistente, onderling vergelijkbare en digitaal toegankelijke duurzaamheidsdata van cruciaal belang.

Dit stelt Insurance Europe in reactie op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Commissie. Over de richtlijn vinden momenteel zogeheten trialoogbesprekingen plaats tussen de Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement.

Om de richtlijn ‘te laten werken zoals beoogd’ geeft IE drie belangrijke punten mee aan de onderhandelende partijen:

Handhaaf vrijstelling van de richtlijn voor dochterondernemingen van verzekeraars. Immers, duurzaamheidsstrategieën en -beleid worden op groepsniveau bepaald. Laat verzekeraars dan ook op groepsniveau rapporteren over hun duurzame investeringen.

Sta verzekeraars toe, conform het voorstel van de Commissie, ​​gebruik te maken van hun huidige controlerend accountant voor de financiële gegevens. De sector is geen voorstander van het voorstel van het Europees Parlement om een aparte controlerend accountant voor duurzaamheidsgegevens in te schakelen. Dit is ook niet nodig als de beginselen van de Accounting directive over onafhankelijkheid en belangenconflicten ook gelden voor duurzaamheidsverslaglegging.

Insurance Europe is het eens met de opvatting van het Europees Parlement om de definitie van netto-omzet aan te passen voor kredietverzekeraars zodat er rekening kan worden gehouden met hun specifieke kenmerken. En deze verzekeraars de mogelijkheid te geven op basis van vereenvoudigde normen verslag uit te brengen op basis van de toekomstige sectorale definitie in Solvabiliteit II van "onderneming met een laag risico".


Was dit nuttig?