NGO-expertiselijst ontsluit kennis en netwerk voor verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
06-12-2019

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die bij het IMVO Convenant Verzekeringssector zijn aangesloten, hebben een NGO-expertiselijst voor verzekeraars opgesteld. Deze lijst biedt per organisatie een overzicht van hun kennis en netwerk. De informatie helpt verzekeraars bij het vormgeven van een verantwoord investeringsbeleid.

Waarom een expertiselijst?

De meerwaarde van het IMVO Convenant Verzekeringssector is dat de aangesloten partijen gericht kennis kunnen uitwisselen. Uit verschillende kennissessies blijkt dat de expertise van ngo’s over onder andere kinderrechten, klimaatverandering, dierenwelzijn en de wapenindustrie van grote waarde is voor investeringsbeslissingen van verzekeraars. Daarnaast gaf de Monitoringscommissie van het convenant in haar eerste rapport de aanbeveling dat ngo’s hun beschikbare kennis delen met verzekeraars.

Dat is dan ook de reden voor het opstellen van een NGO-expertiselijst waarin per deelnemende ngo wordt beschreven welke thematische kennis beschikbaar is en welk (internationaal) netwerk deze organisatie heeft. Verzekeraars die informatie zoeken, bijvoorbeeld voor de screening van hun beleggingsportefeuille of voor het voeren van engagement, kunnen de lijst raadplegen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie en contactgegevens van de ngo's zijn te vinden in een aparte versie van deze NGO-expertiselijst. Deze is op te vragen via beleidsadviseur Boy Slijp: b.slijp@verzekeraars.nl.


Was dit artikel nuttig?