Modelovereenkomst en protocol voor collectieve waardeoverdracht pensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-05-2019

Het proces van collectieve waardeoverdracht was tot voor kort niet gestandaardiseerd. Pensioenuitvoerders hanteerden hun eigen procedures en overdrachtsovereenkomsten. Hierdoor waren collectieve waardeoverdrachten veelal complexe en langdurige processen waar werkgevers, deelnemers noch uitvoerders vreugde aan beleefden. Daar is nu een oplossing voor.

In december hebben de leden tijdens de ALV ingestemd met het protocol collectieve waardeoverdracht. Om het proces van collectieve waardeoverdracht verder te vereenvoudigen is inmiddels in aanvulling op het protocol een modelovereenkomst opgesteld.

Dit moet resulteren in versnelling van procedures, eenduidigheid voor werkgevers en deelnemers en lagere kosten voor alle betrokken partijen.

Voor wie bestemd?

Het protocol collectieve waardeoverdracht betreft algemeen bindende zelfregulering en is vanaf 1 januari 2019 in werking getreden. Het protocol is vooralsnog alleen van toepassing op pensioenverzekeraars. Ook andere pensioenuitvoerders mogen het protocol en de modelovereenkomst te gebruiken.

Modelovereenkomst collectieve waardeoverdracht

De modelovereenkomst is een soort standaardcontract dat de in het protocol gemaakte afspraken weerspiegelt en dat door de pensioenverzekeraars dient te worden gebruikt bij collectieve waardeoverdrachten. De modelovereenkomst biedt ruimte om invulling te kunnen geven aan eventuele specifieke situaties (als gevolg van lopende afspraken) waarin het standaardcontract niet voorziet.


Was dit artikel nuttig?